Wyjazd na praktyki do Grecji w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO WER.

08.04.2019 r. W poniedziałek nasi ekonomiści oddali się obowiązkom związanym z gromadzeniem i przechowywanie dokumentacji, w tym pracowniczej, zakupu i sprzedaży, środków pieniężnych. W trakcie prac biurowych wykorzystywali także różnego rodzaju środki techniczne.
Logistycy natomiast kontynuowali prace przy obsłudze zamówień, wprowadzali dane produktów do systemu oraz przygotowywali dokumentację związaną z procesami magazynowymi, usługami ładunkowymi oraz składowaniem.
A po pracy, przyszedł czas na kolejną przygodę z grecką kulturą! Tym razem, wspólnie z nauczycielem tańca, mieliśmy okazję nauczyć się greckich kroków podstawowych, aby już godzinę później móc w praktyce sprawdzić swoje umiejętności podczas greckiego wieczoru!

[Projekt pt. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048893 realizowany w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe]