Wyjazd na praktyki do Grecji w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO WER.

Dzień 09.04.2019 r.
Wtorek już za nami!
Ekonomiści pracowali nad skończeniem zadań z poprzednich dni, związanych z organizacją i realizacją prac biurowych, w tym obsługą rozliczeń, przygotowywaniem dokumentacji, obsługą sprzętów wspierających wykonywanie zadań zawodowych. Logistycy wzięli także udział w zajęciach prowadzonych przez gościa specjalnego, Pana Dr Evagelosa D. Lioutas, będącego pracownikiem Wydziału Logistyki TEI. W ich trakcie mieli okazję omawiać zagadnienia związane z organizacją wykonawstwa usług ładunkowych i składowania, łańcucha dostaw i wielu innych.

A w wolnym czasie – spacer plażą!

[Projekt pt. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048893 realizowany w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe]