Wycieczka Wolontariuszy

24 września 2019 roku wolontariusze z naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w wycieczce do Warszawy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, chcąc wyrazić swą wdzięczność za pracę członków Szkolnego Koła Wolontariatu na rzecz potrzebujących, zaprosił nas na ten wyjątkowy wyjazd.

Najpierw zwiedzaliśmy Starówkę Warszawską. Pani Przewodnik  opowiadała o zabytkach, kolorowych kamienicach, wąskich uliczkach,  które sprawiają, że atmosfera tego miejsca jest wyjątkowa i magiczna.  Malowniczym zakątkiem są Kamienne Schodki, które istniały już w XV w. Wśród najcenniejszych zabytków sakralnych Starego Miasta należy wyróżnić Katedrę św. Jana, która jest dla każdego Polaka miejscem szczególnym.

Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Mikołajem Pawlakiem, który przybliżył nam cel i sens pracy na tym stanowisku. Jest to Konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej stojący na straży praw dziecka z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Zapewniał również, że zawsze stoi po stronie tych dzieci, które potrzebują pomocy.

Następnie udaliśmy się do Papugarni Carmen, gdzie mogliśmy poczuć nutę egzotyki, karmiąc  barwne, tropikalne ptaki. Ostatnim punktem wyjazdu był park trampolin Jump Arena. Trener zadbał, by nasi uczniowie spróbowali swoich sił,  wykonując różne akrobacje i ćwiczenia. W doskonałych humorach późnym popołudniem wróciliśmy do Nasielska.

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Przynosi korzyści zarówno osobom, którym się pomaga, jak również tym, które tę pomoc niosą.

Dziękujemy wszystkim,  którzy dostrzegają trud, jaki wkładamy w tę pracę.  Zorganizowanie dla nas tak ciekawej wycieczki jest wielkim dowodem na to, że nasza praca ma sens.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu za sfinansowanie wyjazdu oraz Paniom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Iwonie Filipowicz i Ilonie Karwacz za organizację wycieczki.

Agnieszka Wyrwich – Kosela