Udział naszych uczniów w konkursie „Błogosławieni Męczennicy płoccy”

Troje uczniów naszej szkoły przygotowało prace plastyczne na konkurs organizowany przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej. Zadaniem uczniów było przedstawienie postaci dwóch płockich biskupów z okresu II wojny światowej – arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego. Ci dwaj biskupi ponieśli śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym w Działdowie.

13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił 108 męczenników z okresu II wojny światowej. Na czele tej grupy został ustanowiony abp A.J. Nowowiejski – biskup płocki. Akcja Katolicka z okazji 20-lecia beatyfikacji naszych płockich biskupów męczenników postanowiła zorganizować konkurs, którego celem jest szerzenie kultu, kształtowanie odpowiednich postaw moralnych oraz ukazanie postaci płockich męczenników, jako wzorców dla młodzieży.

Uczniowie przygotowali prace pod kierunkiem księdza doktora Piotra Wilkowskiego.

ZSZ Nasielsk