Sukces naszych uczennic w Diecezjalnym Konkursie

„Płoccy biskupi męczennicy”

16 listopada Magda Zawadzka oraz Ewelina Suwińska wraz z ks. dr. Piotrem Wilkowskim wzięły udział w Płocku w XII Sympozjum Naukowym Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Jednym z elementów sympozjum było rozstrzygnięcie diecezjalnego konkursu, którego celem było przedstawienie w dowolnej formie postaci płockich biskupów męczenników z okresu II wojny światowej – bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bł. bpa Leona Wetmańskiego. Nasze uczennice przygotowały prace plastyczne. Magda w kategorii prac plastycznych zajęła II miejsce, zaś Ewelina III lokatę. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Warto zauważyć, że sympozjum Akcji Katolickiej składało się z następujących części. Pierwszym punktem była uroczysta msza święta sprawowana przez Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego. W ramach kolejnych punktów sympozjum uczestnicy wysłuchali referatu ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego pt.: „Inspiracje społeczne płynące z życia nauczania błogosławionych męczenników płockich”. Z kolei ks. Krzysztof Jończyk przedstawił film pt. „Arcybiskup dla mojej młodzieży”. Bardzo ciekawymi spostrzeżeniami podzielił się ze słuchaczami także dr hab. Zbigniew Girzyński (poseł na sejm RP), mówiąc o duchowieństwie katolickim w XX wieku. Szczególnych wzruszeń dostarczyło świadectwo życia wygłoszone przez Panią Teresę Krowicką – byłą więźniarkę obozu koncentracyjnego Soldau – Działdowo. Pani Krystyna przebywała w obozie w tym samym czasie, co płoccy biskupi – miała także okazję spotkać płockich duchownych i widzieć ich cierpienie.

ZSZ Nasielsk