Szlachetna Paczka

           Szlachetna Paczka to projekt społeczny, którego celem jest pomoc tym najbardziej potrzebującym. Oparty jest na pracy darczyńców i wolontariuszy. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Również nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w dniach 6-9 grudnia 2019r. włączyli się w tę szlachetną akcję. Podziękowania kieruję do tych wszystkich, którzy ofiarowali różnorodne produkty, z których wolontariusze przygotowali paczki.

Agnieszka Wyrwich – Kosela