Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku w dniu 1 marca 2020 r. wziął udział, w uroczystościach w Popowie Borowym, przy krzyżu upamiętniającym żołnierzy NZW z oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku w Popowie. Następnie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. Podczas nabożeństwa modlono się za wszystkich żołnierzy antykomunistycznego podziemia, za Tych, którzy walczyli w latach 1944-1963 o prawo do wolności, stawiając zbrojny opór radzieckiej okupacji i narzuconemu przez ZSRR komunizmowi.