Gala Wolontariatu

Dnia 13 grudnia 2022r. odbyła się Gala Wolontariatu w Nasielskim Ośrodku Kultury.

Organizatorami Gali byli: Pani Monika Nojbert – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pan Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska.

Podczas Gali na scenie wystąpiła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku Kateryna Nestorovych. Uczennica zaśpiewała kilka piosenek w języku ukraińskim na znak solidarności z Ukrainą.

Po okolicznościowych przemówieniach i programach słowno – muzycznych, wręczono wyróżnienia i podziękowania dla wolontariuszy i osób związanych z działalnością wolontariacką. Podziękowania za działalność na rzecz wolontariatu dla Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku odebrała Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska.

Gala Wolontariatu przyniosła wszystkim uczestnikom dobre emocje i chęć działania dalej na rzecz pomocy innym.

Łukasz Szkoda

Zdjęcia: Andrzej Zawadzki