HIV i AIDS – prawda i mity!

Temat, o którym mowa w tytule, nie jawi się już tak palącym jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat wcześniej. Być może powszechna informatyzacja, staje się wybiórczą, co do szeroko pojętej profilaktyki. Warto jednak powracać do kwestii, które mogą zatrząsnąć naszym światem w przypadku niedostatecznej wiedzy i uwagi. Z tej to racji Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, zorganizował warsztaty dla swoich uczniów, co wyżej wspomnianej kwestii. Prowadząca Alicja Jaworska, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, podjęła rękawice w kwestii przedstawienia uczniom tematyki HIV i AIDS, gdzie szukać pomocy? Jak i gdzie można się zbadać? Co robić, gdy mam uzasadnione podejrzenie zachorowania? Co robić żeby się nie zarazić? Na te i podobne pytania, szukaliśmy odpowiedzi na piątkowych warsztatach.

Mamy nadzieję, że wiedza, którą posiedliśmy skutecznie zabezpieczy i usprawni wszelkie działania naszej młodzieży, by w życiu rozwijać się bezpiecznie i mądrze.

Ł. Żochowski