Jedziemy do Grecji na PRAKTYKI ZAWODOWE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu ERASMUS+

Miło nam jest poinformować, że projekt Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku „Nowoczesny zawód dla Mazowsza” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Zostaliśmy wybrani jako jeden z projektów spośród około 1200 złożonych wniosków! Przyznane dofinansowanie w EUR to € 103 703, 00 w PLN to 447 188,08 zł.

W ramach tego projektu 55 uczniów naszego Technikum Zawodowego kształcących się w zawodach: technik ekonomista (20 uczniów), technik logistyk (20 uczniów), technik informatyk (15 uczniów) będzie miało możliwość odbycia stażu w firmach na terenie Grecji. Nasi uczniowie praktykować będą na terenie Riviery Olimpijskiej, dzięki nawiązaniu współpracy z grecką organizacją przyjmującą – Olympus Education Services Single Member P.C.. W ramach bezpłatnego udziału w projekcie, uczestnicy będą mieli zapewniony transport, wyżywienie i zakwaterowanie, a także otrzymają „kieszonkowe” i odbędą wycieczki kulturowe. Poznają kulturę i zwyczaje współczesnej Grecji. Wcześniej wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i języka branżowego oraz w zajęciach przybliżających kulturę Grecji.

Projekt ma na celu: poszerzenie wiedzy w zakresie wykonywanego zawodu i kompetencji językowych, zdobycie doświadczenia i poznanie zagranicznego rynku pracy, a także dziedzictwa kulturowego Grecji. Uczniowie ponadto będą mieli szansę na nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami poza granicami kraju oraz wzrosną ich szanse na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy.

Pierwsza grupa wyjedzie już w październiku 2018!!!

W terminie 22/10/2018 r. – 02/11/2018 r. (z dniami podróży będzie to 21/10/2018 r. – 03/11/2018 r.) wyjedzie 35 uczestników pod opieką 3 nauczycieli.

W terminie 01/04/2019 r. – 12/04/2019 r. (z dniami podróży będzie to 31/03/2019 r. – 13/04/2019 r.) wyjedzie 20 uczestników pod opieką 2 nauczycieli.