Nauczanie zdalneSzanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoła będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. przedłużona zostaje nauka zdalna do 14 lutego 2021 r. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 stycznia 2021 r. przedłużona zostaje nauka zdalna do 31 stycznia 2021 r. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące egzaminów zawodowych organizowanych w sesji – zima 2021.


.


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. przedłużona zostaje nauka zdalna do 3 stycznia 2021 r.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym zmieniony zostaje termin klasyfikacji uczniów za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 na dzień 18.12.2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


„Szkoła do hymnu”

 

„Jeszcze Polska nie zginęła,

kiedy my żyjemy…”

 

10 listopada 2020r. o godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku wspólnie odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego w ramach obchodu Narodowego Święta Niepodległości. Jest to kontynuacja akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” z roku 2018 i 2019. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem hymn został odśpiewany online.

11 listopada jest datą szczególną- Polska tego dnia  1918r. odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Musimy pamiętać o tych, którzy oddali życie za ojczyznę, gdyż jest to część naszej historii. Dzięki nim możemy żyć teraz w wolnej Polsce.

Anna Dobies


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych uczniów naszej szkoły do dnia 29 listopada 2020 r. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w dniach 26.10.2020-8.11.2020 nauczanie w naszej szkole będzie prowadzone w formie zdalnej.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 • Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 • Zajęcia we wszystkich klasach odbywają się w trybie zdalnym.
 • Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywają się w trybie zdalnym.
 • Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie.
 • Młodociani pracownicy będący uczniami Branżowej Szkoły I stopnia są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
 • Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 • Tryb nauczania zdalnego:
-praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając

bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line

trwa 30 min). Na stronie internetowej szkoły (w zakładce „zdalne nauczanie”

 zamieszczamy tematy zajęć z terminem realizacji, nazwą oddziału

oraz kontakt do nauczyciela).
 • Sposób prowadzenia zajęć:
- Metoda synchroniczna - zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą

narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem

następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

    www.epodreczniki.pl

    www.office365.com (aplikacja Microsoft Teams)
- Asynchronicznie (uzupełnienie dla metody synchronicznej) – nauczyciel

 udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym

nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych,

dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje

przez pracę w chmurze, konsultacje, podczas których nauczyciel jest 

dostępny on-line dla uczniów. Udostępnianie materiałów odbywa się

za pośrednictwem e-dziennika, strony internetowej szkoły lub poczty

elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem

telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
 • Frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy w e-dzienniku.
 • W okresie zdalnego nauczania zebrania z rodzicami odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są zdalnie, jeżeli jednak uczniowie którzy, np. ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będą mogli uczyć się stacjonarne lub zdalnie w szkole.
 • Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.
 • Uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.
 • Koordynatorami współpracy pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami podczas edukacji w systemie zdalnym są wychowawcy klas, którzy zobligowani są reagować na indywidualne zdarzenia w ich zespołach klasowych.
 • Nauczyciele dostosowują system oceniania oraz program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska