PROJEKT „Doskonalenie kompetencji kluczowych młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nasielsku drogą ich rozwoju osobistego” realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Rekrutacja do projektu

W dniach 27.01 – 24.02.2021 r. prowadzona będzie rekrutacja uczniów do udziału w projekcie pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych młodzieży LO im. M. Kopernika w Nasielsku drogą ich rozwoju osobistego” nr 2019-2-PMU-2055, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wedle planu wyjazd uczniów do Włoch ma odbyć się w terminie 17-28 maja 2021 r. (+2 dni podróży).

Chętnych uczniów zapraszamy do składania Kart zgłoszenia ucznia. Karta zgłoszenia dostępna w sekretariacie szkoły lub do samodzielnego wydrukowania w kolorze znajduje się w poniższym linku:

Karta zgłoszenia ucznia

Regulamin rekrutacji


Jedziemy do Włoch w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizując projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie.

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że projekt Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nasielsku drogą ich rozwoju osobistego” realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, został zatwierdzony do realizacji.

Głównym założeniem projektu jest zagraniczny wyjazd grupy 20 uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika wraz z 3 opiekunami do Włoch – kraju Unii Europejskiej. Wyjazd będzie trwać dwa tygodnie. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 167215 PLN. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to rok szkolny 2020/2021. Inicjatywa będzie realizowana we współpracy z partnerem włoskim – szkołą. W ramach bezpłatnego udziału w projekcie, uczestnicy będą mieli zapewniony transport, ubezpieczenie, opiekę, wyżywienie i zakwaterowanie, a także otrzymają „kieszonkowe” i odbędą wycieczki kulturowe. Poznają kulturę i zwyczaje Włoch. Wcześniej wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, ale także włoskiego. Ponadto uczestnicy wezmą udział w zajęciach z zakresu kultury Włoch, co pozwoli im uniknąć tzw. szoku kulturowego i uwrażliwić na panujące tam obyczaje. Zajęcia odbywać się będą na terenie naszej szkoły. Dzięki partycypacji w przedsięwzięciu uczestnicy wzbogacą swoje kompetencje:
– językowe – m.in. rozwiną zasób słownictwa w języku angielskim oraz wykształcą płynność komunikacji w rzeczywistych warunkach użycia tego języka, a także poznają podstawy języka włoskiego;
– kulturowe – m.in. rozwiną zmysł tolerancji i szacunku wobec innych kultur, nauczą się niwelować stereotypy czy też staną się bardziej otwarci na nowe wyzwania;
– oraz społeczne – m.in. nauczą się radzić sobie ze stresem, aktywnie słuchać, efektywnie przekazywać informacje czy też wykształcą postawy wytrwałości i dążenia do celu.
Dodatkowo wzmocnieniu ulegną przekrojowe kompetencje kluczowe, w tym m.in.: rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Agnieszka Rutkowska
Dyrektor Szkoły