Projekt pn. Edukacja pozaformalna drogą do rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku

W datach 1 marca – 30 czerwca 2023 roku w naszej szkole realizowany będzie kolejny projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego o numerze 2021-1-PMU-4160. W jego ramach 20 uczniów oraz 3 nauczycieli ZSZ w Nasielsku wyjedzie na mobilność zagraniczną, realizowaną we współpracy ze szkołą z włoskiej Padwy: Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, na przełomie maja i czerwca 2023 roku.

Celem projektu jest rozwój umiejętności personalnych i kompetencji kluczowych młodzieży uczęszczającej do Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

Dzięki partycypacji w przedsięwzięciu uczestnicy wzbogacą swoje kompetencje:

– językowe – m.in. rozwiną zasób słownictwa w języku angielskim oraz wykształcą płynność komunikacji w rzeczywistych warunkach użycia tego języka a także poznają podstawy języka włoskiego;

– kulturowe – m.in. rozwiną zmysł tolerancji i szacunku wobec innych kultur, nauczą się niwelować stereotypy czy też staną się bardziej otwarci na nowe wyzwania;

– oraz społeczne – m.in. nauczą się radzić sobie ze stresem, aktywnie słuchać, efektywnie przekazywać informacje czy też wykształcą postawy wytrwałości i dążenia do celu.

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w dniach 6-17 marca 2023 r. – chętnych zapraszamy do zgłoszeń!

Rekrutacja do projektu

W dniach 13 – 24 marca 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja uczniów do udziału w projekcie pn. Edukacja pozaformalna drogą do rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku nr 2021-1-PMU-4160, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wedle planu wyjazd uczniów do Włoch ma odbyć się w terminie 29 maja-9 czerwca 2023 r. (+2 dni podróży).

Chętnych uczniów zapraszamy do składania Kart zgłoszenia ucznia.

Dokumentny rekrutacyjne do pobrania:

Karta zgłoszenia ucznia

Regulamin rekrutacji