Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Ósmoklasiści,

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022 z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnego dla kandydatów na stronie:

Uczniowie klas ósmych samodzielnie zakładają konto w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzając nr PESEL i wypełniają wniosek w systemie. Wydrukowany i podpisany wniosek kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

Na  stronie YouTube zostało dodane wydarzenie, podczas którego trenerzy przeprowadzą pokaz obsługi systemu rekrutacji dla kandydatów.

Ósmoklasisto! Ważne terminy!
- składanie podań:
od 17 maja 2021r. od godz. 800
do 21 czerwca 2021r. do godz. 1500
- składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
od 25 czerwca 2021r. od godz. 800
do 14 lipca 2021r. do godz. 1500
- ogłoszenie list zakwalifikowanych:
22 lipca 2021r. 
- składanie oryginałów:
od 23 lipca 2021r. od godz. 800
do 30 lipca 2021r. do godz. 1500
- ogłoszenie list przyjętych:
2 sierpnia 2021r. od godz. 1400
Harmonogram działań kandydata