Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Ósmoklasiści,

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/2023 z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnego dla kandydatów na stronie:

Uczniowie klas ósmych samodzielnie zakładają konto w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzając nr PESEL i wypełniają wniosek w systemie. Wydrukowany i podpisany wniosek kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

Ósmoklasisto! Ważne terminy!
- składanie podań:
od 16 maja 2022 r. od godz. 800
do 20 czerwca 2022 r. do godz. 1500
- składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
od 24 czerwca 2022 r. od godz. 800
do 13 lipca 2022 r. do godz. 1500
- ogłoszenie list zakwalifikowanych:
20 lipca 2022 r. 
- składanie oryginałów:
od 21 lipca 2022 r. od godz. 800
do 27 lipca 2022 r. do godz. 1500
- ogłoszenie list przyjętych:
28 lipca 2022 r. od godz. 1400

Harmonogram działań kandydata