Ślubowanie klas pierwszych w Koperniku

Dnia 24 września 2021 r. odbyło się ślubowanie klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. Wydarzenie te wpisało się już na stałe w kalendarz szkolny. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły i prezentacją sztandaru. Następnie wszystkich przybyłych, odświętnie ubranych, powitali reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wraz z Opiekunami. Przedstawiciele każdej z klas pierwszych oraz pozostali uczniowie ślubowali, dbać o honor szkoły oraz godnie ją reprezentować. Poznali swoje prawa i obowiązki, które każdy prawowity uczeń powinien znać. Tego dnia młodzież klas pierwszych stała się pełnoprawnymi członkami społeczności naszej szkoły. Uroczystość zakończyła się życzeniami, które złożyła Pani Dyrektor, życząc nowo rozpoczynającym naukę wielu sukcesów i realizacji zamierzonych celów. Finalnie pierwszoklasistów nagrodzono gromkimi brawami.

Marta Niesteruk