Stypendia Prezesa Rady Ministrów

            „Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski” – Benjamin Frankiln

Bez wątpienia te słowa przyświecają tym którzy nie boją się, stawać w szranki współczesnym nurtom pogardy dla zdobywania nauki. Prezes Rady Ministrów co roku docenia w/w ludzi, przyznając stypendia. Zespół Szkół Zawodowych też i w tym roku znalazł się w tym zacnym gronie, dzięki osobom trzech swoich uczennic: Weronice Daniszewskiej, Natalii Marszałek i Natalii Pawłowskiej. Imponująca średnia ocen i postawa dająca wielką nadzieję na mądrość pokoleniową, pozwoliła znaleźć się naszym uczniów w tym kręgu.

            W czasie uroczystości mówcy, w osobach mazowieckiego Kuratora Oświaty czy Doradcy Marszałka Województwa Mazowieckiego, wielokrotnie podkreślali wielką rolę nauczycieli na drodze młodych ludzi ku mądrości. Szkoła, dyrekcja, pedagodzy są nieodłącznym trybem w maszynie nauki, której stypendyści codziennie składają hołd, w imię własnego rozwoju.

            Z naszej strony składamy wyrazy wdzięczności, za przyznane stypendia uczniom. Życzymy aby rozpoczynająca się droga kariery przysparzała samych sukcesów.

Dyrekcja Szkoły

wraz z Gronem Pedagogicznym