Wśród najlepszych

Z satysfakcją informuję, że nasza szkoła – Technikum im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku za sprawą prestiżowego Rankingu Techników „Perspektywy” znalazła się wśród najlepszych w kraju oraz w województwie mazowieckim.
Zasady Rankingu tak jak w latach ubiegłych ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad.
Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Przygotowano również Ranking Maturalny Techników 2020 oraz podrankingi wojewódzkie, które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich.
Technikum im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku uplasowało się na 462 miejscu wśród 1728 techników wziętych pod uwagę w tegorocznym Rankingu (które spełniały tzw. kryterium wejścia). Dodatkowo zajęliśmy 153 miejsce w Polsce w Podrankingu Maturalnym Techników.
Wyniki te dały naszej szkole 70 miejsce w Rankingu Techników województwa mazowieckiego.
Za osiągnięte wyniki uzyskaliśmy znak jakości: „Brązową tarczę”.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, szkoły, które uzyskały tego rodzaju wyróżnienia mają prawo do używania w 2020 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2020 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości. W naszym przypadku jest to tytuł „Brązowej” Szkoły 2020.
Jestem dumna z sukcesu naszej placówki. Jest to sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów i ich rodziców oraz wielu życzliwych osób współpracujących, dbających o dobre warunki pracy w szkole.
Gratuluję i dziękuję całej naszej Społeczności Szkolnej,
wszystkim Uczniom, Maturzystom oraz Gronu Pedagogicznemu i życzę dalszych sukcesów.
Agnieszka Rutkowska
Dyrektor Szkoły
.