Wycieczka do Ciechanowa i Opinogóry

21 października uczniowie klas 2TIER, 2TLR, 3TLR, 3LOR I 4TI wraz z opiekunami Panem Fryderykiem Laskowskim i Paniami Agnieszką Rzeczkowską oraz Weroniką Mokos udali się na wycieczkę do Ciechanowa i Opinogóry. W Parku Nauki Torus mieli okazję wziąć udział w warsztatach „Czym jest prąd?”. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali wykładu oraz brali udział w eksperymentach wyjaśniających działanie zjawisk elektrycznych i elektromagnetycznych. Po warsztatach udali się na wystawę, na której poprzez zabawę poznawali wiele faktów z dziedziny fizyki oraz geografii. Po opuszczeniu parku nauki wyruszyli do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Tam pod okiem przewodnika zapoznali się z sylwetką dawnego właściciela posiadłości, czyli Zygmunta Krasińskiego. Odwiedzili wystawy w Zameczku, Wozowni, Oficynie i Dworku. Podczas zwiedzania poznali dzieła wielu artystów, którzy tworzyli na przestrzeni różnych epok. Mieli okazję obcować ze sztuką inspirowaną antyczną kulturą łacińską. Przypomnieli też sobie różne wydarzenia historyczne, które wpłynęły na funkcjonowanie majątku rodu. Wycieczka była na tyle zróżnicowana, że zarówno umysły ścisłe, jak i te bardziej humanistyczne odnalazły coś dla siebie. Wspólnie spędzony czas zaowocował wzbudzeniem u uczniów zainteresowania różnymi dziedzinami nauki oraz sztuki.

Weronika Mokos