WYCIECZKA UCZNIÓW ZSZ NASIELSK W PODZIĘKOWANIU ZA WOLONTARIAT

Przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku od wielu lat działa Szkolne Koło Caritas, zajmujące się wolontariatem na rzecz społeczności nasielskiej. Każdego roku, w ramach podziękowania dla zaangażowanych w tę pracę uczniów, organizowane są wycieczki. 11 kwietnia 2018 roku młodzież naszej szkoły miała możliwość wyjazdu na całodniową wycieczkę do Sandomierza.
Jest to niezwykłe miasto, położone na kilku niewysokich wzgórzach, spadających ostrą krawędzią ku dolinie Wisły, niejednokrotnie określane mianem „Mały Rzym”. Warunki glebowe, łagodny klimat oraz bliski dostęp do złóż kamienia pasiastego były dla ludzi doskonałymi warunkami do osiedlenia się. Pierwsze ślady osadnictwa sięgają czasów neolitu. Świadczą o tym liczne odkrycia archeologiczne dokonane w obrębie miasta. Pierwotne sandomierskie osiedla znajdowały się na wzgórzach wokół Starego Miasta. Obecnie Sandomierz jest średniej wielkości miastem powiatowym w województwie świętokrzyskim, liczącym ok.24 tys. mieszkańców. Nadwiślański gród, który pamięta narodziny Polski, ma do zaoferowania przeszło 120 zabytków architektonicznych. Urokliwe budowle w połączeniu z pięknem krajobrazu, urzekają turystów i stanowią hojny skarbiec inspiracji.
Podczas całodniowej wycieczki, dzięki wszechstronnej wiedzy naszego przewodnika mieliśmy możliwość poznania wielu zabytków i ciekawostek związanych z tym miastem.
Pierwszym punktem była Brama Opatowska – jedyna zachowana brama wjazdowa do miasta. Powstała z fundacji króla Kazimierza Wielkiego i stanowiła część miejskich fortyfikacji. Obecnie wysoka na 30 m wieża jest doskonałym punktem widokowym, z którego podziwialiśmy Sandomierz i okolice.
Następnie udaliśmy się Podziemną Trasą Turystyczną – labiryntem prowadzącym przez korytarze i komory, które pełniły rolę magazynów kupieckich. Najgłębsze wyrobiska znajdują się na wysokości 12 m pod płytą rynku. Wyjście z Podziemnej Trasy Turystycznej znajduje się w piwnicach Ratusza – gotyckiego budynku z połowy XIV w., który uważany jest za jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce.
Kolejnym, poznanym przez nas miejscem była Bazylika Katedralna – główny i największy obiekt sakralny Diecezji Sandomierskiej. Gotycka budowla, wzniesiona z fundacji króla Kazimierza Wielkiego, zachowała wewnątrz pierwotny układ przestrzenny i bogatą dekorację.
Mieliśmy również możliwość przyjrzeć się jednej z najstarszych szkół średnich w Polsce – Collegium Gostomianum.
Sandomierz to miasto. Które jest inspiracją dla wielu reżyserów filmowych. Znane z takich filmów jak m.in.: „Popioły”, „Spotkanie w Bajce”, „Przyjaciel wesołego diabła”, „Ojciec Mateusz”, „Ziarno Prawdy”.
Był to wspaniale przeżyty dzień, podczas którego poznaliśmy nowe obiekty, miejsca oraz osoby. Zmęczeni, ale w doskonałych humorach wróciliśmy do Nasielska. Serdeczne podziękowania należą się ks. Grzegorzowi Bednarczykowi, ks. Piotrowi Wilkowskiemu, p. Fryderykowi Laskowskiemu oraz Agnieszce Wyrwich – Kosela. Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku za dofinansowanie wycieczki. Jednak żadna wycieczka szkolna nie miałaby racji bytu bez uczniów, którym dziękujemy za wzorowe zachowanie i radość, która rozpromieniała ten wyjazd.
A. Wyrwich – Kosela