Wyjazd do Włoch w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizując projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele.

Dążąc do rozwoju uczniów, metod nauczania, szukając nowych możliwości kształcenia, stawiając sobie za cel jak najlepsze przygotowanie uczniów do startu w dorosłe życie — zarówno osobiste, jak i zawodowe. Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że projekt Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku pt. „Edukacja pozaformalna drogą do rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku”  realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, został zatwierdzony do realizacji.

Głównym założeniem projektu jest zagraniczny wyjazd grupy 20 uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika wraz z 3 opiekunami do Włoch – kraju Unii Europejskiej. Termin realizacji przedsięwzięcia to okres od 01.03.2023 r. – do 30.06.2023 r. Licealiści pojadą w region Wenecji Euganejskiej do Padwy, tam gdzie przed 520 laty udał się patron naszej szkoły, sam Mikołaj Kopernik celem odbycia studiów na padewskiej uczelni. Sam wyjazd będzie trwać dwa tygodnie i planowany jest na drugą połowę maja 2023 r.

Inicjatywa będzie realizowana we współpracy z partnerem włoskim –  Liceo Scientifico Statale „Enrico Fermi” z Padwy. Jest to szkoła , która jako patrona ma włoskiego fizyka jądrowego – Enrico Fermi, podobnie jak my mamy fizyka polskiego – Mikołaja Kopernika. Enrico Fermi był współtwórcą pierwszego na świecie reaktora jądrowego i bomby atomowej – pracował nad nią w ośrodku badawczym w Los Alamos. Opracował mikroskopowy rozkład prawdopodobieństwa fermionów – statystyka Fermiego-Diraca, nazwany tak na jego cześć.

W ramach bezpłatnego udziału w projekcie, uczestnicy będą mieli zapewniony transport, ubezpieczenie, opiekę, wyżywienie i zakwaterowanie, a także otrzymają „kieszonkowe” i odbędą wycieczki kulturowe. Poznają kulturę i zwyczaje Włoch. Wcześniej wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, ale także włoskiego. Ponadto uczestnicy wezmą udział w zajęciach z zakresu kultury Włoch, co pozwoli im uniknąć tzw. szoku kulturowego i uwrażliwić na panujące tam obyczaje. Zajęcia odbywać się będą na terenie naszej szkoły. Dzięki partycypacji w przedsięwzięciu uczestnicy wzbogacą swoje kompetencje:
– językowe – m.in. rozwiną zasób słownictwa w języku angielskim oraz wykształcą płynność komunikacji w rzeczywistych warunkach użycia tego języka, a także poznają podstawy języka włoskiego;
– kulturowe – m.in. rozwiną zmysł tolerancji i szacunku wobec innych kultur, nauczą się niwelować stereotypy czy też staną się bardziej otwarci na nowe wyzwania;
– oraz społeczne – m.in. nauczą się radzić sobie ze stresem, aktywnie słuchać, efektywnie przekazywać informacje czy też wykształcą postawy wytrwałości i dążenia do celu.
Dodatkowo wzmocnieniu ulegną przekrojowe kompetencje kluczowe, w tym m.in.: rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Poza rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów, chcemy także zwiększyć zakres ich mobilności.

Projekt pomoże także w rozwoju kompetencji i umiejętności naszych nauczycieli — zarówno opiekunów młodzieży, nauczycieli zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, jak i pozostałych.

Dyrektor Szkoły

mgr Agnieszka Rutkowska