Matura 2024

Maturzysto, oto najważniejsze informacje związane z tegorocznym egzaminem.


Matura  zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią większy bądź mniejszy, ale uzasadniony stres. W ferworze ostatnich przygotowań do matury, poza oczywistym przyswajaniem wiadomości należy pamiętać o formie egzaminu i związanych z nimi formalnościami.
Deklaracje, wybory i zmiany przedmiotów, dostosowania – to już za Wami. O czym więc jeszcze należy pamiętać?
O terminach, godzinach, przyborach  i dokumencie potwierdzającym tożsamość.

Na egzamin maturalny należy przybyć godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

UWAGA!!!

Absolwenci z ubiegłych lat zobowiązani są okazać komisji przed wejściem do sali oprócz dokutemu tożsamości świadectwo ukończenia szkoły, jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku :

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf