mLegitymacja

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku przystąpił do projektu mLegitymaca – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Usługa ta jest dostępna dla telefonów z systemem operacyjnym Android. Może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu. Pokazując mlegitymację potwierdzisz, że jesteś uczniem naszej szkoły. Skorzystasz z ulg i zniżek, które przysługują po jej okazaniu. Okres ważności mlegitymacji jest taki sam jak okres ważności w wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej legitymacji” – mobilna wersja będzie unieważniana.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

Regulamin usługi mlegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel