Nowy wymiar zawodu

NOWY WYMIAR ZAWODU

 Od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku realizowany był Projekt „NOWY WYMIAR ZAWODU”  skierowany do uczniów i uczennic klas drugich i trzecich Technikum Ekonomicznego i klas trzecich Technikum Handlowego.

Celem projektu było wdrożenie w Zespole Szkół Zawodowych programu rozwojowego, który w większym stopniu dostosuje kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Realizacja projektu obejmowała  dostęp przez uczniów do:

  • zajęć poradnictwa zawodowego;
  • staży zawodowych;
  • atrakcyjnej oferty edukacyjnej m.in. specjalistycznych zajęć;
  • nowoczesnych metod edukacyjnych oraz możliwość korzystania z  nowocześnie wyposażonych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu.

W ramach projektu w ZSZ w Nasielsku realizowano:

  • zajęcia z poradnictwa zawodowego;
  • zajęć przygotowujące do matury z matematyki;  
  • zajęć przygotowujące do matury z języka angielskiego; 
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista; 
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec. 

Ponadto projekt obejmował odbycie staży zawodowych przez uczniów i uczennice ZSZ uczestniczących w projekcie u wybranych pracodawców z Nasielska.

Staże odbywały się w okresie wakacji lipiec – sierpień 2015

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Mazowsze
ul. Żurawia 43 , 00-680 Warszawa
Tel. (22) 351-93-20, Faks (22) 351-93-10
www.frdl.mazowsze.pl 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.