„Edukacja pozaformalna drogą do rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku”

Mamy przyjemność zaprezentować rezultat zrealizowanego w terminie 1 marca – 30 czerwca 2023 r. przez naszą szkołę przedsięwzięcia pn. „Edukacja pozaformalna drogą do rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku” o numerze 2021-1-PMU-4160, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W jego ramach 20 uczniów naszej szkoły, w towarzystwie 3 nauczycieli, odbyło zagraniczną mobilność edukacyjną do Włoch, na przełomie maja i czerwca 2023 r.

Zapraszamy do wspólnego wspominania tych wrażeń!

BROSZURA PDF