Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach, którego realizowana jest innowacja w Technikum im.M.Kopernika w zawodzie technik informatyk.

Tematem innowacji pedagogicznej opracowanej dla Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku jest „Grafika 2D i 3D narzędziem pracy i środkiem wyrazu informatyka”.

W ramach realizacji tej innowacji nauczyciele i uczniowie:

– nauczyciele w dniach 04.12.2021-05.12.2021 uczestniczyli w szkoleniu „Kurs grafiki, modelowania i drukowanie 3D”. Po  odbyciu szkoleń nauczyciele będą realizować 15 godz. zajęć zgodnie ze scenariuszami dołączonymi do innowacji w klasach 2TIR, 3TIR, 3TI.

– uczniowie w dniach 11.12.2021 (I grupa) oraz 18.12 (II grupa) uczestniczyli w szkoleniu on-line „Tworzenie grafiki w programie InkScape- podstawy”

Dodatkowo w związku z realizacją projektu:

– szkoła otrzymała sprzęt komputerowy: 16 zestawów – komputer Dell, monitor Dell, klawiatura Hp, mysz HP oraz drukarkę  3D typu Original Prusa SL1 – szt.1 z materiałami