Teatr Bez Nazwy


„Teatr bez Nazwy” istnieje od 2000 roku. Jego założycielem jest Krzysztof Turek – nauczyciel, który ma wieloletnie doświadczenie jako aktor estradowy. W 2002 roku współopiekunem została polonistka Agata Żbikowska.

Zajęcia teatralne prowadzone są nieodpłatnie w ramach zajęć pozalekcyjnych, przeznaczone dla uczniów wszystkich typów szkół (liceum, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa), odbywają się raz w tygodniu oraz w zależności od potrzeb (przygotowanie konkretnych imprez szkolnych, konkursów, przedstawień teatralnych itd. wymaga prób nawet w dni wolne od zajęć lekcyjnych).

Koło teatralne stwarza możliwość młodzieży twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych, muzycznych, plastycznych. W naszym zespole można rozwinąć swoją wyobraźnię, lepiej poznać samego siebie, wzbogacić swój język, poznać warsztat pracy aktora, wyćwiczyć dykcję i siłę głosu, poznać fajnych ludzi. Koło przygotowuje młodzież do kultury, jej odbioru i uczestnictwa, upowszechnia i prezentuje twórczy dorobek uczniów. Pozwala rozwijać zainteresowania poprzez różne działania sceniczne. Zmagania członków koła nie pozostają anonimowe, co młodym ludziom daje ogromną satysfakcję.

W ciągu 9 lat działalności stworzyliśmy profesjonalny teatr, który promuje szkołę, a my opiekunowie zdobywamy ciekawe doświadczenia. Młodzież wciąż inspiruje nas do dalszej pracy.

Przedstawienia szkolnego teatru:

  • Przedstawienie „Rycerze Jakusza z Radzanowa” (20.09.2007 r.)
  • Przedstawienie „A to Polska właśnie” (28.11.2007 r.)
  • Adaptacja „Zemsty” A.Fredry w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku (27.03.2008 r.)
  • Gala Oskarowa dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku (24.04.2008 r.)
  • Adaptacja „Zemsty” A.Fredry w Nasielskim Ośrodku Kultury (03.06.2008 r.)
  • Spektakl poetycki „We mnie jest płomień, który myśli” poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta (28.10.2008 r.)
  • Prezentacja multimedialna poświęcona rokowi Juliusza Słowackiego w naszej szkole
  • Koncert zorganizowany z okazji zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w naszej szkole (07.01.2010 r.)
Zaszufladkowano do kategorii Teatr