Historia szkoły

Szkoła została utworzona w 1968 r. Jej kolejnymi dyrektorami byli:

Tadeusz Jerzełkowski w latach 1968-81 r.

Stanisław Grzesiak w latach 1981-86 r.

 mgr Grzegorz Duchnowski w latach 1986-2013

 mgr Agnieszka Rutkowska

 

Od 1997 roku funkcjonujemy jako Zespół Szkół Zawodowych. W naszej szkole młodzież zdobywa wykształcenie zawodowe techniczne. Szkoła znajduje się nowoczesnym budynku. Posiadamy klaso-pracownie, dwie sale komputerowe, centrum multimedialne, pracownię maszynopisania, bibliotekę z czytelnią, nowoczesną salę gimnastyczną. Wolny czas młodzież spędza w klubie „Przerwa”. Może również skorzystać z posiłku serwowanego przez bar. Obecnie w szkole uczy się 332 uczniów. Uczniowie oprócz zdobywania wiedzy angażują się w działalność społeczną w różnych organizacjach kółkach i klubach zainteresowań.

W początkowej fazie działalności, szkoła  kształciła młodzież na poziomie zawodowym w różnych zawodach. Naukę w tej szkole ukończyło wielu specjalistów w zawodach mechanicznych, elektronicznych i krawieckich.

W roku 1994 rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły. Po czterech latach budowy w roku 1997 oddano do użytku nowy obiekt. Nowoczesna baza dydaktyczna, dobrze przygotowana kadra pedagogiczna dały podstawę do zmiany stopnia organizacyjnego szkoły. Powstaje Zespół Szkół Zawodowych, w którym młodzież zdobywa wykształcenie na poziomie zawodowym i w zawodach kończących się zdobyciem dyplomu technika i matury. Szkołę kończą kolejne roczniki techników krawiectwa, powstają nowe kierunki nauczania- technik ekonomista, technik handlowiec.

Absolwenci tych specjalności stają się cenionymi pracownikami i dobrymi studentami na wyższych uczelniach.

Poziom dydaktyczny i wychowawczy jest wysoko oceniany przez władze oświatowe, a szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku. Sukcesy młodzieży w różnych olimpiadach i konkursach sprawiają, że uczniowie chętnie wybierają naukę w tej szkole.

W 2006 roku szkoła wzbogaca się o nowoczesną salę gimnastyczną, która zapewnia uczniom wszechstronny rozwój fizyczny.

Od roku 2007 w Zespole zaczyna funkcjonować Liceum Ogólnokształcące.

Szkoła prowadziła działalność w zakresie współpracy Socrates Comenius ze szkołami z Czech, Portugalii i Węgier.