Jubileusz 50 – lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. Mamy nowe boisko, sztandar i patrona – Mikołaja Kopernika.

Data 12 października 2018 r. to dla społeczności Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku dzień szczególny. Tego dnia odbyła się wspaniała uroczystość –  jubileusz 50 – lecia istnienia naszej placówki. Poza tym,  szkołom wchodzącym w jej skład nadano zaszczytne imię wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika, przekazano sztandar oraz oddano do użytku bazę sportową w postaci wielofunkcyjnego boiska.

Ceremonia rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą o godzinie 9:00, sprawowaną w Kościele św. Wojciecha w Nasielsku, podczas której ks. kan. Tadeusz Pepłoński – Proboszcz Parafii, Dziekan Dekanatu Nasielskiego pobłogosławił sztandar szkoły. Mszę św. koncelebrowali ks.  Grzegorz Bednarczyk  –  Proboszcz Parafii  pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie, ks. Tadeusz Jabłoński – Proboszcz Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, ks. Rafał Winnicki – wikariusz parafii w Nasielsku.

Po mszy świętej, delegacja złożona z pracowników oraz uczniów  udała się na Cmentarz Parafialny w Nasielsku celem uczczenia pamięci byłych dyrektorów oraz  pracowników szkoły. Delegacja złożyła na grobach kwiaty oraz zapaliła znicze. Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi udała się do szkoły, by w podniosłej atmosferze świętować ten wyjątkowy dzień. Akademię rozpoczęto od minuty ciszy, wspominając dyrektorów, nauczycieli, uczniów i pracowników, którzy odeszli na zawsze.

Podczas uroczystości nasza szkoła otrzymała nobilitującą nagrodę, którą wręczył w imieniu Pana Adama  Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pan Witold Chrzanowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Nagrodą jest Medal PamiątkowyPro Masovia”, który z wielką satysfakcją przyjęła Pani Agnieszka Rutkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, bowiem Medal „Pro Masovia” jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Honorowymi gośćmi tego dnia byli: Pan Witold Chrzanowski  –    Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Pani Anna Rasińska  – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Pani Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Paweł Calak – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska, ks. kan. Tadeusz Pepłoński  oraz służby mundurowe, które reprezentował podinspektor Dariusz Leszczyński – Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku. Radni Powiatu Nowodworskiego: Grzegorz Paczewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, Kazimierz Drabik, Radosław Kasiak, Krystian Buszta.  Włodzimierz Ostrowski – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. Janusz Borzyńki –  Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Agata Busłajew – Prezes Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Nowy Dwór Mazowiecki. Dyrektorzy Szkół i Placówek z Gminy Nasielsk, Pułtuska, Nowego Dworu Mazowieckiego, Świercz. W uroczystości wzięli również udział Przyjaciele i Darczyńcy, których obecność była zaznaczona podczas dekorowania sztandaru. Wyrazem uznania i szacunku dla gości i fundatorów, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości były pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru. W  ufundowaniu sztandaru pomogli: Pan Krzysztof Piątkowski – właściciel firmy „EMILEX”, Pan Józef Woźniak – właściciel Restauracji „Stary Młyn, Pan Maciej Suwiński – właściciel firmy „Pro Com”, Pan Marcin Bachanek – właściciel firmy „MAR CAR”, Pan Ireneusz Ziemiecki – właściciel firmy – Usługi  Transportowe Budowlane i Drogowe, Pan Leszek  Kaczyński – właściciel firmy – „Ka-Ba”, Pan Janusz Olbryś – właściciel firmy –  Zakład Usługowo-Handlowy Stacja Kontroli Pojazdów, Pan Marek Bazylewski – właściciel firmy  –   „BAZ BRUK”, Państwo Arciszewscy – właściciele firmy „Arciszewscy„, Pan Grzegorz Paczewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, Pan Kazimierz Drabik – Radny Powiatu Nowodworskiego. Na uroczystość zaproszeni zostali również pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz rodzice uczniów jak również emerytowani pracownicy szkoły.

Podniosła chwila to także prezentacja Sztandaru Szkoły, którego grafikę opracowała Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska. Następnie uroczyście przekazano Sztandar uczniom i zaprezentowano Hymn szkoły, który od tej chwili będzie towarzyszył nam podczas wszystkich ważnych uroczystości. Autorem słów jest Pani Agnieszka Wyrwich – Kosela, muzykę skomponował Pan Fryderyk Laskowski.

Uroczystość uświetniła część artystyczna – przybliżająca postać patrona szkoły Mikołaja Kopernika, w wykonaniu uczniów i nauczycieli, przygotowana przez Panią Mariolę Górską,  Panią Iwonę Kędel oraz Pana Krzysztofa Turka.

Kolejnym punktem było pobłogosławienie oraz oddanie do użytku pełnowymiarowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego z: piłkochwytami, oświetleniem, monitoringiem, ławkami, boiskiem do piłki ręcznej, boiskami do siatkówki i koszykówki, bieżnią lekkoatletyczną do skoku w dal oraz trójskoku, siłownią zewnętrzną. Inwestycja została zrealizowana na niezabudowanych i niezagospodarowanych działkach znajdujących się na terenie szkoły z funduszy zabezpieczonych przez organ prowadzący placówkę – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Inwestycja urzeczywistniła się dzięki zaangażowaniu Starosty, Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego oraz Radnych Powiatu Nowodworskiego kadencji 2014 – 2018. Celem inwestycji było stworzenie młodzieży uczącej się w naszej szkole możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz realizacji pasji sportowych. Podczas tej części akademii wybrana delegacja osób wzięła udział w przecięciu wstęgi. Następnie uczestnicy uroczystości mieli szansę podziwiać popisy akrobatyczne uczniów szkoły przygotowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego: Pana Mariusza Chrzanowskiego, Pana Stanisława Sotowicza i Pani Anny Skrzyneckiej. Galę prowadziła uczennica klasy czwartej technikum Julia Górska.

Po zakończonej części oficjalnej goście mieli możliwość złożenia życzeń, gratulacji, wpisania się do Księgi Pamiątkowej oraz obejrzenia wystawy prezentującej postać Patrona Szkoły przygotowaną przez Panią Agatę Żbikowską i Panią Halinę Zielińską.

Zamknięcia uroczystości dokonała Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska, która podziękowała wszystkim za przybycie i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.  Podziękowania skierowała również do tych, którzy przygotowali uroczystość, zadbali o jej przebieg i bezpieczeństwo oraz, wszystkich, którzy wyrazili aprobatę dla organizacji uroczystości i swoją postawą oraz pomocą przyczynili się do zmiany wizerunku naszej szkoły, a tym samym do poprawy warunków pracy i nauki.

Ostatnim etapem tego wydarzenia był poczęstunek przygotowany dla wszystkich gości przybyłych na tę uroczystość.  Na okoliczność obchodów jubileuszu 50 – lecia szkoły wydano folder okolicznościowy, opracowany przez Panią Dyrektor Agnieszkę Rutkowską.

ZSZ Nasielsk