Matura 2023

Drodzy Maturzyści!

Nadszedł ten wyjątkowy dzień w Waszym życiu…

Zakończyliście kolejny etap edukacji i rozpoczynacie nowy rozdział w swoim życiu. Dzisiaj niezwykle ważne wydarzenie- egzamin maturalny zwany egzaminem dojrzałości. Niech ten egzamin zakończy się wielkim sukcesem, a jego wynik wynagrodzi Wam długie godziny poświęcone na naukę. Przekazujemy Wam wyrazy wsparcia i życzymy skutecznego wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności, optymizmu oraz wiary we własne siły, które uwieńczone zostaną powodzeniem.

“Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać odpowiedzi…” ~Jim Stovall

Maturzysto, oto najważniejsze informacje związane z tegorocznym egzaminem.


Matura  zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią większy bądź mniejszy, ale uzasadniony stres. W ferworze ostatnich przygotowań do matury, poza oczywistym przyswajaniem wiadomości należy pamiętać o formie egzaminu i związanych z nimi formalnościami.
Deklaracje, wybory i zmiany przedmiotów, dostosowania – to już za Wami. O czym więc jeszcze należy pamiętać?
O terminach, godzinach, przyborach  i dokumencie potwierdzającym tożsamość.

Na egzamin maturalny należy przybyć godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

UWAGA!!!

Absolwenci z ubiegłych lat zobowiązani są okazać komisji przed wejściem do sali oprócz dokutemu tożsamości świadectwo ukończenia szkoły, jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku:

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_431520220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf.pdf

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023.

1) informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/


2) opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”):
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023