„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku  otrzymał pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych – 8 szt., laptopów – 13 szt., tabletów- 12 szt., drukarek laserowych – 13 szt., urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt., projektora multimedialnego – 1 szt., monitora interaktywnego – 1 szt, mobilny router – 2 szt.kartę SIM – 2 szt., pakiety oprogramowania wspierającego naukę zdalną: Corinth, Office 365 A3

Nauczyciele (4 osoby) i uczniowie (10 osób) uczestniczyli w zdalnych szkoleniach prowadzonych przez firmę T-SYSTEM dotyczących wykorzystania narzędzi multimedialnych w procesie nauczania (aplikacje Forms, Sway itp.). Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu związanym z wykorzystaniem aplikacji Corinth 3D.

W chwili obecnej oczekujemy na program do nauki języka obcego (angielskiego).