Wolontariat

Zasady działania Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Wolontariat szkolny działa na podstawie przepisów prawnych zawartych
  w art. 85 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe.
 2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 3. Do zadań Wolontariatu należy:
 • Koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu,
 • Diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym,
 • Decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
 1. Działania szkolnego wolontariatu koordynuje nauczyciel, który przede wszystkim:
 • Nadzoruje pracę wolontariuszy,
 • Ustala wspólnie z wolontariuszami zasady i formy współpracy, wyznacza zadania,
 • Promuje działania i ideę wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
 • Współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
 • Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wolontariatu szkolnego, rozwiązuje problemy,
 • Nagradza i motywuje wolontariuszy.
 1. Działania wolontariatu są promowane poprzez informacje na stronach internetowych szkoły, podczas spotkań klasowych, apeli oraz w formie szkolnych festynów. Promocja działań odbywa się również w formie artykułów w prasie, plakatów i gazetki ściennej, zawierającej aktualne informacje na temat działań wolontariatu.
 2. Wolontariat szkolny organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, szczególnie promującymi ideę wolontariatu, działaczami, dzielącymi się swoim doświadczeniem i wiedzą.
 3. Członkami szkolnego wolontariatu mogą być wszyscy chętni uczniowie, którzy będą działać na rzecz innych osób bezinteresownie i bezpłatnie, zgodnie z zasadami wolontariatu.
 4. Członek szkolnego wolontariatu musi przede wszystkim:
 • Czerpać radość z pomagania innym,
 • Wykazywać inicjatywę i pomysłowość w pomaganiu innym osobom,
 • Zauważać potrzebę pomagania, nigdy nie odmawiać potrzebującym,
 • Okazywać życzliwość, serdeczność i empatię innym ludziom,
 • Być uczciwym i wrażliwym człowiekiem,
 • Wykazywać chęć współpracy z innymi, skłonności do kompromisu
  i porozumienia,
 • Przedkładać ponad swoje potrzeby interes i potrzeby innych ludzi.
 1. Działanie w ramach szkolnego wolontariatu powinno być dla ucznia wyróżnieniem, a aktywną działalność należy wyróżnić.
 2. Członkowie szkolnego koła wolontariatu mogą być skreśleni z listy członków
  w przypadku, gdy ich zachowanie godzi w ideę wolontariatu, gdy utrudniają działalność innych członków, nie potrafią współpracować i rzadko uczestniczą we wspólnych spotkaniach.
 3. Szkolny wolontariat działa zgodnie z ustalonymi zasadami lub według ogólnie przyjętego regulaminu.

DOKUMENTY:

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Plan Działania Szkolnego Koła Wolontariatu rok szkolny 2019 2020

Plan Działania Szkolnego Koła Wolontariatu rok szkolny 2018 2019

Porozumienie o współpracy z wolontariuszem

Instrukcja wypełnienia umowy z wolontariuszem

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu oraz na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu

Oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad Programu Szkolnego Koła Wolontariatu


Rok szkolny 2019/2020


 

 

 

 

Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej

Boże Narodzenie to święto wyjątkowe, spędzane w gronie bliskich nam osób. By przybliżyć rodzinną atmosferę oraz magię tych niezwykłych Świąt, nasi uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu 3 stycznia 2020 roku odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Piękne kolędy oraz rozważania świąteczne sprawiły, że wszyscy ponownie poczuliśmy radość wigilijnej nocy.  Oprawę muzyczną przygotował p. Fryderyk Laskowski, zaś następujący wolontariusze z pełnym zaangażowaniem zaprezentowali się na scenie: Julia Tyc, Julia Bielecka, Sylwia Zagumny, Kinga Kolasa oraz Weronika Jasińska.

Dziękujemy mieszkańcom oraz pracownikom Domu Pomocy Społecznej, za serdeczne przyjęcie. Wspólnie spędzony czas był dla nas uroczystością radosną i pełną blasku, gdyż po raz kolejny, wspólnie przeżywaliśmy  tajemnicę Narodzenia Chrystusa.

Miło mi również poinformować, że nasi uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu, realizując różnorodne działania charytatywne, angażują się w akcję propagowaną przez Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego „ Razem na Święta”.

Agnieszka Wyrwich – Kosela


Szlachetna Paczka

           Szlachetna Paczka to projekt społeczny, którego celem jest pomoc tym najbardziej potrzebującym. Oparty jest na pracy darczyńców i wolontariuszy. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Również nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w dniach 6-9 grudnia 2019r. włączyli się w tę szlachetną akcję. Podziękowania kieruję do tych wszystkich, którzy ofiarowali różnorodne produkty, z których wolontariusze przygotowali paczki.

Agnieszka Wyrwich – Kosela


  Gala Wolontariatu

3 grudnia 2019r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w uroczystej Gali Wolontariatu, która odbyła się w Nasielskim Ośrodku Kultury. Organizatorami Gali byli: Pani Monika Nojbert – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pan Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska.  Po okolicznościowych przemówieniach i programach słowno – muzycznych, wręczono wyróżnienia i podziękowania dla wolontariuszy i osób związanych z działalnością wolontariacką. Uwieńczeniem Gali była projekcja filmu o wolontariacie. Uroczystość poświęcona była  tym wszystkim, którzy angażują się w prace na rzecz drugiego człowieka.

Agnieszka Wyrwich – Kosela


Świąteczna Zbiórka Żywności

    W dniach 29 – 30 listopada 2019 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowali się w Świąteczną Zbiórkę Żywności. Zachęcali klientów Guliwera, by podarowali potrzebującym produkty na świąteczny stół. Zebrane dary stanowią niezbędną pomoc dla najuboższych rodzin, osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, a także innych potrzebujących w naszym regionie. Akcja była zorganizowana przez Bank Żywności w Ciechanowie, przy współpracy z Urzędem Gminy Nasielsk.  Z kolei 2 grudnia chłopcy ze Szkolnego Koła Wolontariatu, pomagali przy segregacji i pakowaniu zebranej żywności.Serdeczne podziękowania kieruję do naszych wolontariuszy, ponieważ poświęcili swój czas, by wspomóc tę szlachetną akcję. Dziękuję również tym wszystkim, którzy wspomogli zakupionymi produktami Świąteczną Zbiórkę Żywności.

Agnieszka Wyrwich – Kosela


Wolontariusze w Przedszkolu

    25 oraz 27 listopada 2019 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu, pod opieką ks. Piotra Wilkowskiego odwiedzili dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku. Czytanie bajek, wspólne zabawy, oglądanie kolorowych ilustracji były dla maluchów wielką atrakcją.

Dziękujemy za miłe przyjęcie pracownikom Przedszkola oraz Żłobka. Z pewnością nie będą to ostatnie spotkania naszych wolontariuszy z dziećmi.

Agnieszka Wyrwich – KoselaWOLONTARIUSZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 Naród, który nie zna swojej przeszłości,

 umiera i nie buduje przyszłości”

                            Jan Paweł II

        22 listopada 2019 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami – Księdzem Rafałem Winnickim oraz  p.Agnieszką Wyrwich – Kosela odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Celem wizyty był program słowno – muzyczny upamiętniający Święto Niepodległości Polski. Mieszkańcy DPSu zaprezentowali dla nas wzruszającą część artystyczną, która skłaniała do refleksji i zadumy.  Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie oraz życzliwe słowa. Dzięki temu, jesteśmy przekonani, że praca wolontariuszy naszej szkoły ma sens i sprawia, że na wielu twarzach pojawia się uśmiech.

                                                                                       Agnieszka Wyrwich – Kosela


Wolontariusze w Domu Pomocy Społecznej

         Dzień Papieski przypadający, co roku 16 października, to polskie święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniające wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. Dla każdego Polaka jest to dzień szczególny, bowiem na Stolicę Piotrową po raz pierwszy wybrano papieża z Polski.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczcili ten dzień 21 października występem w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Nad programem słowno – muzycznym czuwał ks. dr Piotr Wilkowski. Dziękujemy pracownikom i mieszkańcom DPS-u za serdeczne powitanie oraz uroczystą atmosferę, która uświetniła nasz występ.

Agnieszka Wyrwich – Kosela


Wycieczka Wolontariuszy

24 września 2019 roku wolontariusze z naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w wycieczce do Warszawy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, chcąc wyrazić swą wdzięczność za pracę członków Szkolnego Koła Wolontariatu na rzecz potrzebujących, zaprosił nas na ten wyjątkowy wyjazd.

Najpierw zwiedzaliśmy Starówkę Warszawską. Pani Przewodnik  opowiadała o zabytkach, kolorowych kamienicach, wąskich uliczkach,  które sprawiają, że atmosfera tego miejsca jest wyjątkowa i magiczna.  Malowniczym zakątkiem są Kamienne Schodki, które istniały już w XV w. Wśród najcenniejszych zabytków sakralnych Starego Miasta należy wyróżnić Katedrę św. Jana, która jest dla każdego Polaka miejscem szczególnym.

Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Mikołajem Pawlakiem, który przybliżył nam cel i sens pracy na tym stanowisku. Jest to Konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej stojący na straży praw dziecka z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Zapewniał również, że zawsze stoi po stronie tych dzieci, które potrzebują pomocy.

Następnie udaliśmy się do Papugarni Carmen, gdzie mogliśmy poczuć nutę egzotyki, karmiąc  barwne, tropikalne ptaki. Ostatnim punktem wyjazdu był park trampolin Jump Arena. Trener zadbał, by nasi uczniowie spróbowali swoich sił,  wykonując różne akrobacje i ćwiczenia. W doskonałych humorach późnym popołudniem wróciliśmy do Nasielska.

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Przynosi korzyści zarówno osobom, którym się pomaga, jak również tym, które tę pomoc niosą.

Dziękujemy wszystkim,  którzy dostrzegają trud, jaki wkładamy w tę pracę.  Zorganizowanie dla nas tak ciekawej wycieczki jest wielkim dowodem na to, że nasza praca ma sens.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu za sfinansowanie wyjazdu oraz Paniom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Iwonie Filipowicz i Ilonie Karwacz za organizację wycieczki.

 

Agnieszka Wyrwich – Kosela


Rok szkolny 2018/2019


Dzień Dziecka 2019

W sobotę 1 czerwca 2019 roku na placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami tej uroczystości byli: Nasielski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoła Podstawowa nr 2.

Nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowali się w prace na rzecz najmłodszych. Swoją obecnością uatrakcyjnili czas dzieciom, poprzez malowanie buziek, lepienie figurek z masy solnej, zabawy w kąciku plastycznym. Dziękuję wolontariuszom, którzy sobotnie popołudnie poświęcili, by dać odrobinę radości innym: Julia Tyc, Paulina Maliszewska, Kacper Zalewski, Patrycja Nowakowska, Łukasz Wysocki.

Agnieszka Wyrwich – Kosela


 Świąteczna  Zbiórka Żywności

W dniach 5-6 kwietnia 2019 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowali się w Świąteczną Zbiórkę Żywności. Zachęcali  klientów Tesco, by podarowali potrzebującym produkty na świąteczny stół. Zebrane produkty stanowią niezbędną pomoc dla najuboższych rodzin, osób starszych oraz dotkniętych biedą, a także innych potrzebujących w naszym regionie. Akcja była zorganizowana przez Bank Żywności w Ciechanowie, przy współpracy z Urzędem Gminy Nasielsk. W tym roku następujący uczniowie wzięli udział w akcji : Natalia Romanowicz, Gabriela Gryziak, Marianna Konkol, Kacper Zalewski, Patrycja Nowakowska, Patrycja Oleksa, Klaudia Łęgowska, Łukasz Wysocki, Paulina Rutkowska, Aleksandra Wierzbicka, Jakub Pierzynowski, Martyna Królak, Paulina Maliszewska,  Julia Tyc,  Mateusz Mychliński, Kacper Kowalik, Sylwia Zagumny, Justyna Filipkowska, Wiktoria Popielas, Edyta Zawadzka, Angelika Chrzanowska, Klaudia Kępka. Serdeczne podziękowania dla naszych  wolontariuszy, ponieważ poświęcili  swój czas, by wspomóc tę szlachetną akcję.

Agnieszka Wyrwich – Kosela


Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to projekt społeczny, którego celem jest pomoc tym najbardziej potrzebującym. Oparty jest na pracy darczyńców i wolontariuszy. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Również nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu włączyli się w tę szlachetną akcję. Podziękowania kieruję w stronę następujących uczennic : Patrycja Nowakowska, Justyna Filipkowska, Dominika Sławińska, Sylwia Zagumny, Patrycja Oleksa, Klaudia Łęgowska, Katarzyna Tybuchowska.
Agnieszka Wyrwich – Kosela


„ Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!”

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczcili 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, występem patriotycznym w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Program artystyczny był inauguracją współpracy wolontariuszy oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Montaż słowno – muzyczny został przygotowany przez następujących wolontariuszy: Natalia Tkaczyk, Dominika Sławińska, Julia Tyc, Kacper Zalewski, Wiktoria Saliszewska, Paulina Rutkowska, Gabriela Gryziak. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnili ks. Rafał Winnicki oraz Julia Tyc.
Agnieszka Wyrwich – Kosela


Świąteczna  Zbiórka Żywności

30 listopada oraz 1 grudnia 2018 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowali się w Świąteczną Zbiórkę Żywności. Zachęcali  klientów Biedronki, by podarowali potrzebującym produkty na świąteczny stół. Zebrane produkty stanowią niezbędną pomoc dla najuboższych rodzin, osób starszych oraz dotkniętych biedą, a także innych potrzebujących w naszym regionie. Akcja była zorganizowana przez Bank Żywności w Ciechanowie, przy współpracy z Urzędem Gminy Nasielsk. W tym roku następujący uczniowie wzięli udział w akcji : Magdalena Osińska, Paulina Dąbkowska, Natalia Romanowicz, Gabriela Gryziak, Patrycja Sokołowska, Natalia Piątkowska,  Zuzanna Wróblewska, Marianna Konkol, Kacper Zalewski, Patrycja Nowakowska, Patrycja Oleksa, Klaudia Łęgowska, Łukasz Wysocki, Paulina Rutkowska, Wiktoria Saliszewska, Krystian Pisarzewski, Anna Mazurkiewicz, Aleksandra Wierzbicka, Jakub Pierzynowski, Martyna Królak, Paulina Maliszewska,  Julia Tyc, Karol Sobiecki, Mateusz Mychliński. Serdeczne podziękowania dla naszych  wolontariuszy, ponieważ poświęcili oni swój czas, by wspomóc tę szlachetną akcję.

Agnieszka Wyrwich – Kosela


    Szlachetna Paczka

       8 grudnia 2018 roku nasi uczniowie – Kacper Kowalik, Mateusz Mychliński oraz Łukasz Wysocki, czynnie zaangażowali się w pomoc przy obdarowywaniu rodzin Szlachetną Paczką. Nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu z godnością reprezentowali szkołę, niosąc bezinteresowną pomoc potrzebującym.

                                                                                          Agnieszka Wyrwich – Kosela


SPOTKANIE WIGILIJNE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

    Boże Narodzenie to święto szczególne. Przyszedł na świat Jezus, by życie każdego z nas stało się pełniejsze i doskonalsze – „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł być Bogiem”. Boże Narodzenie to czas spędzany w gronie bliskich nam osób. By przybliżyć rodzinną atmosferę tych niezwykłych Świąt, nasi uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu 19 grudnia 2018 roku odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Piękne kolędy oraz rozważania świąteczne sprawiły, że wszyscy poczuliśmy magię wigilijnej nocy. Ksiądz Rafał Winnicki oraz p. Fryderyk Laskowski przygotowali oprawę muzyczną, zaś następujący wolontariusze z pełnym zaangażowaniem zaprezentowali się na scenie: Julia Tyc, Paulina Maliszewska, Paweł Krzyczkowski, Patrycja Nowakowska, Julia Bielecka, Katarzyna Gąsiorowska, Gabriela Gryziak, Zuzanna Wróblewska, Paulina Rutkowska, Wiktoria Saliszewska.

Mieszkańcy oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej przygotowali dla nas Jasełka Bożonarodzeniowe. Możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu, była  dla nas wielką przyjemnością. Nie zabrakło też chwil wzruszenia. Dzień ten był dla nas wszystkich wspólnym przeżywaniem tajemnicy Narodzenia Chrystusa oraz zapowiedzią miłości i ciepła wśród ludzi.

Dziękujemy za serdeczne przyjęcie. Wspólnie spędzony czas był dla nas uroczystością radosną i pełną blasku.

Agnieszka Wyrwich – Kosela