Wolontariat

Zasady działania Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Wolontariat szkolny działa na podstawie przepisów prawnych zawartych
  w art. 85 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe.
 2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 3. Do zadań Wolontariatu należy:
 • Koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu,
 • Diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym,
 • Decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
 1. Działania szkolnego wolontariatu koordynuje nauczyciel, który przede wszystkim:
 • Nadzoruje pracę wolontariuszy,
 • Ustala wspólnie z wolontariuszami zasady i formy współpracy, wyznacza zadania,
 • Promuje działania i ideę wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
 • Współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
 • Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wolontariatu szkolnego, rozwiązuje problemy,
 • Nagradza i motywuje wolontariuszy.
 1. Działania wolontariatu są promowane poprzez informacje na stronach internetowych szkoły, podczas spotkań klasowych, apeli oraz w formie szkolnych festynów. Promocja działań odbywa się również w formie artykułów w prasie, plakatów i gazetki ściennej, zawierającej aktualne informacje na temat działań wolontariatu.
 2. Wolontariat szkolny organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, szczególnie promującymi ideę wolontariatu, działaczami, dzielącymi się swoim doświadczeniem i wiedzą.
 3. Członkami szkolnego wolontariatu mogą być wszyscy chętni uczniowie, którzy będą działać na rzecz innych osób bezinteresownie i bezpłatnie, zgodnie z zasadami wolontariatu.
 4. Członek szkolnego wolontariatu musi przede wszystkim:
 • Czerpać radość z pomagania innym,
 • Wykazywać inicjatywę i pomysłowość w pomaganiu innym osobom,
 • Zauważać potrzebę pomagania, nigdy nie odmawiać potrzebującym,
 • Okazywać życzliwość, serdeczność i empatię innym ludziom,
 • Być uczciwym i wrażliwym człowiekiem,
 • Wykazywać chęć współpracy z innymi, skłonności do kompromisu
  i porozumienia,
 • Przedkładać ponad swoje potrzeby interes i potrzeby innych ludzi.
 1. Działanie w ramach szkolnego wolontariatu powinno być dla ucznia wyróżnieniem, a aktywną działalność należy wyróżnić.
 2. Członkowie szkolnego koła wolontariatu mogą być skreśleni z listy członków
  w przypadku, gdy ich zachowanie godzi w ideę wolontariatu, gdy utrudniają działalność innych członków, nie potrafią współpracować i rzadko uczestniczą we wspólnych spotkaniach.
 3. Szkolny wolontariat działa zgodnie z ustalonymi zasadami lub według ogólnie przyjętego regulaminu.

DOKUMENTY:

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Plan Działania Szkolnego Koła Wolontariatu rok szkolny 2018 2019

Porozumienie o współpracy z wolontariuszem

Instrukcja wypełnienia umowy z wolontariuszem

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu oraz na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu

Oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad Programu Szkolnego Koła Wolontariatu

   


SPOTKANIE WIGILIJNE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

    Boże Narodzenie to święto szczególne. Przyszedł na świat Jezus, by życie każdego z nas stało się pełniejsze i doskonalsze – „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł być Bogiem”. Boże Narodzenie to czas spędzany w gronie bliskich nam osób. By przybliżyć rodzinną atmosferę tych niezwykłych Świąt, nasi uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu 19 grudnia 2018 roku odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Piękne kolędy oraz rozważania świąteczne sprawiły, że wszyscy poczuliśmy magię wigilijnej nocy. Ksiądz Rafał Winnicki oraz p. Fryderyk Laskowski przygotowali oprawę muzyczną, zaś następujący wolontariusze z pełnym zaangażowaniem zaprezentowali się na scenie: Julia Tyc, Paulina Maliszewska, Paweł Krzyczkowski, Patrycja Nowakowska, Julia Bielecka, Katarzyna Gąsiorowska, Gabriela Gryziak, Zuzanna Wróblewska, Paulina Rutkowska, Wiktoria Saliszewska.

Mieszkańcy oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej przygotowali dla nas Jasełka Bożonarodzeniowe. Możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu, była  dla nas wielką przyjemnością. Nie zabrakło też chwil wzruszenia. Dzień ten był dla nas wszystkich wspólnym przeżywaniem tajemnicy Narodzenia Chrystusa oraz zapowiedzią miłości i ciepła wśród ludzi.

Dziękujemy za serdeczne przyjęcie. Wspólnie spędzony czas był dla nas uroczystością radosną i pełną blasku.

Agnieszka Wyrwich – Kosela

 


                                                Szlachetna Paczka

       8 grudnia 2018 roku nasi uczniowie – Kacper Kowalik, Mateusz Mychliński oraz Łukasz Wysocki, czynnie zaangażowali się w pomoc przy obdarowywaniu rodzin Szlachetną Paczką. Nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu z godnością reprezentowali szkołę, niosąc bezinteresowną pomoc potrzebującym.

                                                                                          Agnieszka Wyrwich – Kosela

       


Świąteczna  Zbiórka Żywności

30 listopada oraz 1 grudnia 2018 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowali się w Świąteczną Zbiórkę Żywności. Zachęcali  klientów Biedronki, by podarowali potrzebującym produkty na świąteczny stół. Zebrane produkty stanowią niezbędną pomoc dla najuboższych rodzin, osób starszych oraz dotkniętych biedą, a także innych potrzebujących w naszym regionie. Akcja była zorganizowana przez Bank Żywności w Ciechanowie, przy współpracy z Urzędem Gminy Nasielsk. W tym roku następujący uczniowie wzięli udział w akcji : Magdalena Osińska, Paulina Dąbkowska, Natalia Romanowicz, Gabriela Gryziak, Patrycja Sokołowska, Natalia Piątkowska,  Zuzanna Wróblewska, Marianna Konkol, Kacper Zalewski, Patrycja Nowakowska, Patrycja Oleksa, Klaudia Łęgowska, Łukasz Wysocki, Paulina Rutkowska, Wiktoria Saliszewska, Krystian Pisarzewski, Anna Mazurkiewicz, Aleksandra Wierzbicka, Jakub Pierzynowski, Martyna Królak, Paulina Maliszewska,  Julia Tyc, Karol Sobiecki, Mateusz Mychliński. Serdeczne podziękowania dla naszych  wolontariuszy, ponieważ poświęcili oni swój czas, by wspomóc tę szlachetną akcję.

Agnieszka Wyrwich – Kosela


„ Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!”

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczcili 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, występem patriotycznym w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Program artystyczny był inauguracją współpracy wolontariuszy oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Montaż słowno – muzyczny został przygotowany przez następujących wolontariuszy: Natalia Tkaczyk, Dominika Sławińska, Julia Tyc, Kacper Zalewski, Wiktoria Saliszewska, Paulina Rutkowska, Gabriela Gryziak. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnili ks. Rafał Winnicki oraz Julia Tyc.
Agnieszka Wyrwich – Kosela


Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to projekt społeczny, którego celem jest pomoc tym najbardziej potrzebującym. Oparty jest na pracy darczyńców i wolontariuszy. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Również nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu włączyli się w tę szlachetną akcję. Podziękowania kieruję w stronę następujących uczennic : Patrycja Nowakowska, Justyna Filipkowska, Dominika Sławińska, Sylwia Zagumny, Patrycja Oleksa, Klaudia Łęgowska, Katarzyna Tybuchowska.
Agnieszka Wyrwich – Kosela

 

   Świąteczna  Zbiórka Żywności

W dniach 5-6 kwietnia 2019 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowali się w Świąteczną Zbiórkę Żywności. Zachęcali  klientów Tesco, by podarowali potrzebującym produkty na świąteczny stół. Zebrane produkty stanowią niezbędną pomoc dla najuboższych rodzin, osób starszych oraz dotkniętych biedą, a także innych potrzebujących w naszym regionie. Akcja była zorganizowana przez Bank Żywności w Ciechanowie, przy współpracy z Urzędem Gminy Nasielsk. W tym roku następujący uczniowie wzięli udział w akcji : Natalia Romanowicz, Gabriela Gryziak, Marianna Konkol, Kacper Zalewski, Patrycja Nowakowska, Patrycja Oleksa, Klaudia Łęgowska, Łukasz Wysocki, Paulina Rutkowska, Aleksandra Wierzbicka, Jakub Pierzynowski, Martyna Królak, Paulina Maliszewska,  Julia Tyc,  Mateusz Mychliński, Kacper Kowalik, Sylwia Zagumny, Justyna Filipkowska, Wiktoria Popielas, Edyta Zawadzka, Angelika Chrzanowska, Klaudia Kępka. Serdeczne podziękowania dla naszych  wolontariuszy, ponieważ poświęcili  swój czas, by wspomóc tę szlachetną akcję.

Agnieszka Wyrwich – Kosela