Maj 2017

Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7:30 do 15:30
Serdecznie zapraszamy !!!

Zakończenie roku klas maturalnych – OSKARY 2017.

W piątek 28 kwietnia 2017r. podczas gali rozdania „Oskarów” pożegnaliśmy naszych tegorocznych maturzystów. Wypowiedziano wiele pięknych słów i życzeń. Jednymi z najważniejszych były słowa skierowane do absolwentów przez Starostę Powiatu Nowodworskiego Panią Magdalenę Biernacką oraz Pana Wicestarostę Pawła Calaka, które odczytała Pani Kierownik Wydziału Edukacji Olga Mychlińska. Życzenia złożyła również Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska. Maturzyści zaś dziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud wychowania i nauki. Jak na galę przystało niektórzy z absolwentów otrzymali nagrody, jedni za naukę, pracę na rzecz społeczności szkolnej, wolontariat, osiągnięcia sportowe inni za to, iż przez te kila lat zapisali się w pamięci szczególnymi cechami charakteru, osobowości, wyglądu, zachowania, zainteresowaniami, itp. otrzymując tym samym OSKARA. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.