Aktualności

 


Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku zatrudni

nauczyciela języka niemieckiego


Wymagane wykształcenie:

- ukończone kierunkowe studia magisterskie,

- kwalifikacje pedagogiczne.

 

Umowa na czas określony od 01.09.2015 r. w wymiarze 4/18 etatu.

 

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres dyrektor@zsznasielsk.pl z zaznaczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz dalszego przetwarzania w celu przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)."

Kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 


 
                                     REKRUTACJA 2015/2016

Elektroniczny system rekrutacji jest dostępny dla wszystkich kandydatów pod adresem:

Kliknij tutaj

lub wklej w przeglądarce poniższy adres:

https://warszawa-ponadgimnazjalne.pzo.edu.pl/omikron-parents/main.action

Należy samodzielnie założyć konto w systemie rekrutacji. Kandydaci klas trzecich gimnazjów wybierają maksymalnie 3 szkoły, a w nich dowolną ilość oddziałów. Listę wybranych oddziałów układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z elektronicznego systemu rekrutacji, a następnie składają w szkole pierwszego wyboru (wniosek powinien być podpisany przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów).***

NOWE ZAWODY w Zasadniczej Szkole Zawodowej!!! 

Operator obrabiarek skrawających,  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych *

* w zależności od liczby zainteresowanych

 

W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy naukę języka: angielskiego oraz

rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego *

* w zależności od liczby zainteresowanych

 

Drodzy Rodzice, jeśli Wasze dziecko nie wie jaki podjąć kierunek kształcenia serdecznie zapraszamy na KONSULTACJE w czasie DNIA OTWARTEGO (czwartek, 26 marca 2015r., godz. 18:00 - 19:00 lub piątek 27 maja 2015r, godz.12:00 -15:30)

    

KLASA SPORTOWA – WAŻNE INFORMACJE!!!

Dokumenty i terminy składania dokumentów zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji, a dodatkowo:

od 18 maja do 30 maja dostarczanie dokumentów: orzeczenia lekarza medycyny sportowej, pisemnej zgody rodziców (formularz dostępny w sekretariacie szkoły)

30 maja godz. 8:00 - 9:00 wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców na przystąpienie do testu sprawności fizycznej (formularz dostępny w sekretariacie szkoły)

30 maja godz. 9:00TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ który odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku ul.Lipowa 10