Matura 2017

Informacja o zdawalności egzaminu maturalnego – maj 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsk.
Świadectwo dojrzałości uzyskało:
88,24 proc. tegorocznych absolwentów Liceum oraz
90,91 proc. maturzystów Technikum Zawodowego
Gratulujemy !!!