XII Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu zaprosiła młodzież Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Nasielsku, kształcącą się w zawodzie technik logistyk do kolejnej XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

Odpowiadając na zaproszenie uczniowie naszej szkoły ponownie wzięli w niej udział. Etap I odbył się 23 października 2019 roku  w szkole. Polegał on na rozwiązaniu testu złożonego z 25 pytań jednokrotnego wyboru, każda błędna odpowiedź oznaczała punkty ujemne.

W ramach konkursu uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać pasje i zainteresowania. Na najlepszych czekają cenne nagrody. Szczególną zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uzyskania zwolnienia z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uzyskania indeksu Wyższej Szkoły Logistyki.

Za wszystkich uczniów trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Nauczyciele przedmiotów logistycznych.