Tydzień 3: 30.03.2020-03.04.2020


Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Epodręczniki


Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Przed nami PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY.

  • Instrukcja dla uczniów:
    Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
  • W dniu egzaminu z danego przedmiotu o wyznaczonej godzinie (zgodnie z poniższym harmonogramem) na stronie internetowej
 www.cke.gov.pl

zostaną opublikowane materiały do samodzielnego rozwiązania.

  • Uczniowie, po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie:

Język polski, matematyka – poziom podstawowy – 170 minut
Język polski, matematyka, biologia, wos, geografia, historia – poziom rozszerzony – 180 minut
Język angielski, język rosyjski – poziom podstawowy – 120 minut
Język angielski – poziom rozszerzony – 150 minut

  • Uczniowie zapisują rozwiązania zadań na wydruku (jeżeli uczeń ma możliwość wydrukowania arkusza) lub kartce papieru, czytelnie i kolejno numerując zadania.
  • Po zakończeniu czasu przeznaczonego na rozwiązywanie arkusza z danego przedmiotu i poziomu, uczniowie niezwłocznie przesyłają zdjęcia wydrukowanych i rozwiązanych arkuszy lub kartek z rozwiązaniami na adres mailowy nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu (należy pamiętać aby zdjęcia były czytelne).

  • Adresy mailowe na które należy przesłać zdjęcia rozwiązań:
Język polski 4TE, 3LOAB 
zsz_polski_4te_3lo@wp.pl
Język polski 4TL
zsz_polski_4tl@wp.pl
Matematyka 4TE, 4TL, 3LOAB 
zsz_matematyka@wp.pl
Język rosyjski 4TE, 4TL 
zsz_rosyjski@wp.pl
Biologia 3LOAB 
zsz_biologia@wp.pl
Geografia 4TE, 3LOAB 
zsz_matura@wp.pl
WOS 3LOAB 
zsz_wos@wp.pl
Historia 3LOAB 
zsz_historia@wp.pl
Język angielski 4TE 
zsz_angielski_4te@wp.pl
Język angielski 4TL 
zsz_angielski_4tl@wp.pl
Język angielski 3LOAB 
zsz_angielski_3lo@wp.pl

  • Po sprawdzeniu przesłanych rozwiązań uczniowie na adres mailowy, z którego wysłali zdjęcia otrzymają informację zwrotną dotyczącą wyników.


Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.


Drodzy rodzice, drodzy uczniowie w razie konieczności bądź chęci rozmowy z pedagogiem szkolnym proszę kontaktować się telefonicznie.

tel: 660 414 092 

 z poważaniem Iwona Kędel pedagog szkoły.


FIZYKA Klasy 1WA, 1LO, 1TL, 1TI

Temat: Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.

Do przeczytania: Doświadczenie Rutherforda.

Do przeczytania: Budowa jądra atomowego.

Praca domowa:
Zadanie 1. Proszę opisać doświadczenie Rutherforda oraz jego znaczenie.

Zadanie 2. Proszę opisać budowę jądra atomowego.

Zadanie 3. Proszę podać skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej następujących pierwiastków:

Odrobioną pracę domową, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą, proszę wysłać w postaci SKANU na e-mail: zsz_fizyka@wp.pl

SKAN możemy wykonać za pomocą telefonu, instalując odpowiednią aplikację. Pracę proszę nazwać Imieniem Nazwiskiem i klasą.


FIZYKA Klasy 1LOR, 1TLR, 1TIER

Temat:Zasada zachowania energii mechanicznej.

Do przeczytania: Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie

Praca domowa:

Zadanie 1. Strzałę wystrzelono z łuku pionowo do góry z prędkością 30m/s.
Oblicz wysokość, na jaką doleci strzała.

Zadanie 2. Energia kinetyczna ciała o masie m = 0,5 kg w momencie wyrzutu ciała pionowo do góry wynosi 60 J. Na jaką wysokość wzniesie się ciało? Opór powietrza pomijamy.

Zadanie 3. Robotnik podniósł młot i uderzył nim w przedmiot na stole. Opisz, jakie przy tym nastąpiły przemiany energii.

Odrobioną pracę domową, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą, proszę wysłać w postaci SKANU na e-mail: zsz_fizyka@wp.pl

SKAN możemy wykonać za pomocą telefonu, instalując odpowiednią aplikację. Pracę proszę nazwać Imieniem Nazwiskiem i klasą.