Patron szkoły
Patron szkoły spełnia oczekiwania całej społeczności szkolnej, symbolizuje uniwersalne
i realne wartości, to osobowość, która miała ogromny wpływ na rozwój świata
i nauki. Człowiek wszechstronnie uzdolniony, wykraczający intelektem poza swoją epokę. Może być wzorem dla każdego ucznia, któremu należy uświadamiać rolę wykształcenia w dorosłym życiu oraz zachęcać do własnego rozwoju. Chcemy aby nasza szkoła rozwijała w uczniach tradycje naukowe. Propozycja wyboru osoby patrona jest wyrazem troski o pamięć historyczną i hołdem złożonym wielkiemu Polakowi Mikołajowi Kopernikowi.

           Mikołaj Kopernik,  polski astronom, autor dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”) Przedstawiającego heliocentryczną wizję Wszechświata. Oprócz astronomii zajmował się także matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią. Był także lekarzem oraz tłumaczem. Generalny administrator biskupstwa warmińskiego, komisarz Warmii, kanclerz kapituły katedralnej warmińskiej, opiekun stołu kapitulnego, zarządca kasy aprowizacyjnej, poseł, kanonik warmińskiej kapituły katedralnej, scholastyk wrocławskiej Kolegiaty Świętego Krzyża i św. Bartłomieja.