Rok szkolny 2014/2015


Dnia 29 czerwca 2015r. odbyło się uroczyste zakończenie XXVII  Olimpiady  Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem ,, Polska drogą do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”. Przyjęta formuła Olimpiady miała na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczególne podziękowania należą się Panu mgr inż. Włodzimierzowi Zawadzkiemu za zaangażowanie i opiekę naukową nad uczestnikami olimpiady.