W dniu dzisiejszym tj. 15.11.2018 r.
rozpoczyna się rekrutacja uczniów dla drugiej grupy do udziału w projekcie
„Nowoczesny zawód dla Mazowsza”
realizowany w ramach projektu
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego
realizowanego ze środków
PO WER na zasadach Programu Erasmus+
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowego

Formularz zgłoszeniowy Technik Ekonomista

Formularz zgłoszeniowy Technik Logistyk

www.dreamsart.pl