Studniówka 2023

Dnia 10 lutego 2023 r. młodzież trzech oddziałów klas kończących Liceum Ogólnokształcącego  oraz Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku miała okazję bawić się na balu studniówkowym w sali weselnej „Belle Epoque”  we Winnicy. Uczniowie rozpoczęli bal dostojnym, staropolskim tańcem – polonezem, w którego podniosłą atmosferę wprowadziły ich słowa Adama Mickiewicza:

,,(…)Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,

I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi(…)”

 „POLONEZA CZAS ZACZĄĆ”.  

Młodzież poprosiła Panią Dyrektor o uroczyste rozpoczęcie tańca.

Na studniówkę przybyli: Starosta Powiatu Nowodworskiego Pan Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego Pan Paweł Calak, Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski. Dyrekcja szkoły: Pani Agnieszka Rutkowska, Pani Urszula Dalecka i Pan Janusz Drwęcki. Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, uczniowie, przedstawiciele prasy oraz radia.

Młodzież zwróciła uwagę na magię oraz wspaniałą atmosferę studniówkowego wieczoru, wywołaną tym, że razem z nimi są jak to powiedzieli „nasi nauczyciele, którzy przestali być zwyczajni. Stali się niezwykli, bo zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia do wspólnej zabawy. Bardzo nas to cieszy. Bo jak mawiał Aleksander Dumas „co ofiarowane ze szczerego serca, winno być szczerym sercem przyjęte”.”

Uczniowie z sentymentem wspominali czas spędzony w szkole. Dziękowali dyrekcji wychowawcom i nauczycielom za trud nauki i wychowania, oprócz słów wyrazem wdzięczności były również piękne kwiaty. Podziękowali również nauczycielom wychowania fizycznego, za przygotowanie ich do odtańczenia poloneza.

Podczas uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska, która życzyła młodzieży spełnienia marzeń, osiągnięcia wymarzonych celów, dokonania właściwych wyborów życiowych. Podziękowała: rodzicom za zorganizowanie balu i współpracę ze szkołą, nauczycielom za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Panu Krzysztofowi Kapuście Staroście Powiatu Nowodworskiego oraz Panu Pawłowi Calakowi Wicestaroście Powiatu Nowodworskiego dla Zarządu i Rady Powiatu Nowodworskiego za wspieranie działań szkoły. Na koniec życzyła wspaniałej zabawy wszystkim jej uczestnikom.

W dalszej kolejności głos zabrali Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Paweł Calak Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska, którzy po wygłoszonym przemówieniu wręczyli na ręce dyrekcji przepiękne kwiaty. W imieniu wychowawców głos zabrała Pani Beata Kowalska, gdzie oprócz niej wychowawcami byli Pani Lidia Rudzińska, Pani Edyta Bonius. Następnie w imieniu rodziców głos zabrała Pani Barbra Tomaszyńska, oraz przedstawicielka uczniów klas młodszych Kateryna Nestorovych.

Później, w miłej i kulturalnej atmosferze młodzież bawiła się do samego rana. Całą uroczystość bacznie obserwowali i nadzorowali rodzice. DRODZY RODZICE Państwa zaangażowanie było nieocenione, zasługujące na słowa uznania, za co serdecznie DZIĘKUJEMY.

ZSZ w Nasielsku