Harmonogram zebrań z rodzicami

Obrazek

 Harmonogram Zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Lp.  Tematyka zebrań Termin klasy
1.

 

Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych (zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem pracy szkoły, programem zajęć wychowania do życia w rodzinie). Zebranie informacyjne dla rodziców klas maturalnych (zapoznanie z procedurami maturalnymi) 18 września 2019 r.

(środa)

godz. 17.00

 

Klasy pierwsze

oraz

klasy maturalne

 

 

2. Zebranie informacyjne rodziców o postępach i osiągnięciach edukacyjnych uczniów. 07 listopada 2019 r.

(czwartek)

godz. 17.00

Wszystkie klasy
3. Zebranie z rodzicami młodzieży dotyczące  omówienia i podpisania umów związanych z realizacją  projektu pt. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – ERASMUS +. Termin zebrania zostanie podany  godz. 17.00 Klasy technikum:

2TE,

2TL,

2TI.

4. Zebranie rodziców podsumowujące wyniki za I półrocze roku szkolnego 2019/2020. 05 lutego 2020 r.

(środa)

godz. 17.00

 

Wszystkie klasy

5. Zebranie informacyjne rodziców międzysemestralne.. 20 kwietnia 2020 r.

(poniedziałek)

godz. 17.00

 

Wszytki klasy

 

6.  

Dni otwarte.

15.11.2019 r.

(piątek)

godz.15.00-16.00

 

 

Wszystkie klasy

20.03.2020 r.

(piątek)

godz.15.00-16.00

 

 

Wszystkie klasy

14.05.2020 r.

(czwartek)

godz.15.00-16.00

 

 

 

Wszystkie klasy