Harmonogram zebrań z rodzicami

Obrazek

 Harmonogram Zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Lp.  

Tematyka zebrań

 

Termin klasy
1

 

Zebranie z rodzicami młodzieży dotyczące  omówienia i podpisania umów związanych z realizacją projektu pt. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – ERASMUS +. 11 września 2018 r.

(wtorek)

godz. 17.00

 

Klasy technikum:

2TI,

3TE,

3TL

2 Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych (zapoznanie rodziców
z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły,  planem pracy szkoły,  programem zajęć wychowania do życia w rodzinie). Zebranie informacyjne dla rodziców klas maturalnych (zapoznanie z procedurami maturalnymi).
18 września 2018 r.

(wtorek)

godz. 17.00

 

 

Wszystkie klasy

3 Zebranie z rodzicami młodzieży dotyczące  wyjazdu na praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach. W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu pt. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja. 15 października
2018 r.(wtorek)godz. 17.00
Klasy technikum:

2TI,

3TE,

3TL

4 Zebranie informacyjne rodziców o postępach i osiągnięciach edukacyjnych uczniów. 7 listopada 2018 r. (środa)

godz. 17.00

 

Wszystkie klasy

5 Zebranie z rodzicami młodzieży dotyczące  omówienia i podpisania umów związanych z realizacją projektu pt. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – ERASMUS +. 10 grudnia 2018 r.

(poniedziałek)

godz. 17.00

 

Klasy technikum:

 

2TE,

2TL

6 Zebranie rodziców podsumowujące wyniki za I półrocze roku szkolnego 2018/2019. 24 stycznia 2019 r.

(czwartek)

godz. 17.00

 

Wszystkie klasy

7  

Zebranie informacyjne rodziców międzysemestralne.

11 kwietnia 2019 r.

(czwartek)

godz. 17.00

 

 

Wszystkie klasy

8,9,10  

 

 

 

 

Dni otwarte.

16.11.2018 r.

(piątek)

godz.15.00-16.00

 

 

Wszystkie klasy

21.03.2019 r.

(czwartek)

godz.15.00-16.00

 

 

Wszystkie klasy

20.05.2019 r.

(poniedziałek)

godz.15.00-16.00

 

 

 

Wszystkie klasy