Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Drodzy Ósmoklasiści,

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/2025 z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnego dla kandydatów na stronie:

Uczniowie klas ósmych samodzielnie zakładają konto w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzając nr PESEL i wypełniają wniosek w systemie. Wydrukowany i podpisany wniosek kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

Ósmoklasisto! Ważne terminy!
- składanie podań:
od 15 maja 2024 r. od godz. 800
do 29 maja 2024 r. do godz. 1500
- składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
od 03 lipca 2024 r. od godz. 800
do 10 lipca 2024 r. do godz. 1500
- ogłoszenie list zakwalifikowanych:
19 lipca 2024 r. 
- składanie oryginałów:
od 19 lipca 2024 r. od godz. 800
do 24 lipca 2024 r. do godz. 1500
- ogłoszenie list przyjętych:
25 lipca 2024 r. od godz. 1400

Harmonogram rekrutacji 2023/2024