Kurs III Stopnia

Organizacja turnusów w zakresie dokształcanie teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku


  • Kurs III Stopnia – cukiernik
Termin: 25.01.2021 r. - 19.02.2021 r.
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie
Link do strony: http://www.gce.gostynin.edu.pl/

  • Kurs III Stopnia – ślusarz
Termin: 30.11.2020 r. - 22.12.2020 r. 
Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu
Link do strony:http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/