Geografia


 Tydzień XI  25 – 29 maja 2020 r.


GEOGRAFIA Pani M.G.

Klasa: 1LOR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rzeźbotwórcza działalność morza

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony:138-142

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 104 – 105

Klasa: 1TIER,  1TLR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rzeźbotwórcza działalność wiatru

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony:143-147

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 108 – 109

Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rozmieszczenie ludności na świecie

Materiały do realizacji tematu otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową.

Klasa:1TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Parki narodowe w Polsce

Podręcznik: strona 170,  karty pracy:  zadanie 5 strona 113

Praca domowa na ocenę:

Wybierz 3 największe i 3 najmniejsze parki narodowe w Polsce.

 1. Do którego z wybranych parków jest najdalej, a do którego najbliżej z Twojego miejsca zamieszkania?
 2. Które z wybranych parków znajdują się w górach, a które na nizinach?
 3. Jakie są symbole (logo) wybranych parków i co one oznaczają?
 4. Narysuj w zeszycie trzy symbole wybranych parków

Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać na adres mazewo@interia.pl  do czwartku do godziny 15.00 (cała klasa)

Klasy : 1LOA, 1TL

Temat do samodzielnej pracy:

 1. Powtórzenie wiadomości: Relacje człowiek- środowisko

W ramach powtórzenia proszę przepisać i rozwiązać poniższe zadania:

 1. Podaj trzy społeczno-gospodarcze skutki globalnych zmian klimatu.

a)………………………………………………………………………………………..

b)……………………………………………………………………………………

c)………………………………………………………………………………………

 1. Wyjaśnij znaczenie terminu dziura ozonowa.
 2. Dopisz do wymienionych zjawisk skutki, które mogą one wywołać.

choroby układu oddechowego,
niszczenie budynków, wzrost zachorowań na nowotwory skóry

 1. Kwaśne opady: …………………………………………………………………………………………………
 2. Dziura ozonowa: ……………………………………………………………………………………
 3. Smog: …………………………………………………………………………………….
 4. Wymień trzy przykłady gazów cieplarnianych.
 • ………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………

5.Podkreśl nazwy czterech polskich parków narodowych będących jednocześnie rezerwatami biosfery UNESCO.                  

Babiogórski PN, Biebrzański PN,

Bieszczadzki PN, Gorczański PN,

Kampinoski PN, Ojcowski PN,

Świętokrzyski PN, Tatrzański PN,

Woliński PN

Uwaga: w przyszłym tygodniu  sprawdzian z 5 działu  Relacje człowiek- środowisko

Sprawdzian otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową w dniu  i  godzinie zgodnej z planem lekcji

Klasy :  1WA

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony:129-134

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 84-85

Klasa: 2TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Powtórzenie wiadomości: Wnętrze Ziemi i procesy endogeniczne

Uwaga: W przyszłym tygodniu  sprawdzian

Sprawdzian otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową w dniu  i  godzinie zgodnej z planem lekcji

W ramach powtórzenia  otrzymaliście materiały  na stronie e.podreczniki.pl

Klasa 2TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki. Powtórzenie wiadomości Atmosfera

W ramach powtórzenia proszę rozwiązać test znajdujący się w podręczniku na końcu tego działu oraz zadania 36-38 karty pracy strony79-80

Uwaga: W przyszłym tygodniu  sprawdzian

 

Klasa 2TEL

Godzina wychowawcza:

 1. 100 rocznica Bitwy Warszawskiej

 

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Powtórzenie wiadomości: Przemiany polityczne i gospodarcze świata. Ludność
 2. Sprawdzian wiadomości: Przemiany polityczne i gospodarcze świata. Ludność
 3. Osadnictwo wiejskie

Uwaga: w piątek 29.05  sprawdzian  z  Przemiany polityczne i gospodarcze świata. Ludność

Sprawdzian otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową o godzinie zgodnej z planem  lekcji (14.00).

Obejmuje treścią  cały 1 dział ( 2 tematy) oraz 8 tematów z działu 2 do Osadnictwa.

Proszę zapoznać się z treścią tematu  w podręczniku Oblicza geografii 2

strony 80-83 (stare wydanie).

W ramach powtórzenia rozwiązujecie test na końcu działu 2 z podręcznika.  


 Tydzień X  18 – 22 maja 2020 r.


GEOGRAFIA

Klasa: 1LOR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony:131-137

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 100 – 101

 

Poniższe zadania proszę przepisać do zeszytu i rozwiązać ,a następnie zdjęcia przesłać na adres mazewo@interia.pl do piątku do godziny 15.00 ( przysyłają uczniowie z numerami 1-13)

ZADANIA DO ZESZYTU

 1. Podkreśl te elementy górskiej rzeźby polodowcowej, które są skutkiem działalności erozyjnej lodowca.

cyrk lodowcowy, dolina V-kształtna, morena boczna,
morena czołowa, dolina U -kształtna
,


 1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania:

Dolina, która została przekształcona przez lodowiec górski, to dolina U-kształtna / V-kształtna.

 1. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Wpisz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.

a) Rynny podlodowcowe powstały w wyniku niszczącej działalności wód lodowcowych. ____

b) Sandry to lekko faliste tereny, które powstały na dnie lądolodu. ____

c) Dowodem na zlodowacenie obszaru Polski w przeszłości są wzgórza morenowe, na przykład w Suwalskim Parku Krajobrazowym. ____

 1. d) Obecnie lądolody znajdują się na Antarktydzie i na Grenlandii. ____
 2. 4. Wpisz obok każdej z podanych polodowcowych form terenu literę B (jeśli powstała ona w wyniku budującej działalności lądolodu lub wód lodowcowych) albo literę N (jeśli powstała w wyniku ich niszczącej działalności).

a) Morena czołowa

b) Głaz narzutowy

c) Pradolina

 

Klasa: 1TIER,  1TLR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rzeźbotwórcza działalność morza

 

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony:138-142

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 104 – 105

Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać na adres mazewo@interia.pl do piątku do godziny 15.00 (przysyłają uczniowie z numerami nieparzystymi)

 

Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego świata

Materiały do realizacji tematu otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową.

 

Klasa:1TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strona 167-170 oraz rozwiązać zadania w kartach pracy strony:112-113

Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać na adres mazewo@interia.pl do piątku do godziny 15.00 (przysyłają uczniowie z numerami nieparzystymi)

 

Klasy : 1LOA, 1TL

Temat:

 1. Parki narodowe w Polsce

Podręcznik: strona 170,  karty pracy:  zadanie 5 strona 113

Praca domowa na ocenę:

Wybierz 3 największe i 3 najmniejsze parki narodowe w Polsce.

 1. Do którego z wybranych parków jest najdalej, a do którego najbliżej z Twojego miejsca zamieszkania?
 2. Które z wybranych parków znajdują się w górach, a które na nizinach?
 3. Jakie są symbole (logo) wybranych parków i co one oznaczają?
 4. Narysuj w zeszycie trzy symbole wybranych parków

 

Proszę o rozwiązanie zadań i przesłanie odpowiedzi na adres: mazewo@interia.pl

(do czwartku  do godziny 15.00)

 

Klasy :  1WA

 

 1. Sprawdzian wiadomości: Relacje człowiek- środowisko

Sprawdzian otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową w dniu i godzinie zgodnej z planem lekcji. Osoby , które nie przesłały wiadomości  „KONTAKT” na moja pocztę mazewo@interia.pl, proszę o jak najszybsze odesłanie ( do 18.00 w poniedziałek 18.05.2020)

Temat: kontakt

W wiadomości podajecie swoje imię ,nazwisko i klasę

 

Klasa: 2TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strona 220-223(stare wydanie) oraz rozwiązać zadania  1-3, które znajdują się w podręczniku na końcu tematu.

Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać na adres mazewo@interia.pl do środy do godziny 15.00 (przysyłają uczniowie z numerami parzystymi)

 

Klasa 2TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Zmiany atmosfery i klimatu

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strona 117-120 (stare wydanie) oraz rozwiązać zadania 1-4 w podręczniku strona 120

Klasa 2TEL

Godzina wychowawcza:

 1. Jesteś tym, co jesz

Materiały udostępnione na stronie epodreczniki.pl

 

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Struktura zawodowa ludności
 2. Bezrobocie i jego rodzaje
 3. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata

 

Proszę zapoznać się z treścią tematów w podręczniku Oblicza geografii 2

strony 67-79 (stare wydanie) oraz rozwiązać zadania  49- 60  w kartach pracy Oblicza geografii 2

do rozdziału: Ludność i urbanizacja

OBOWIĄZKOWE ZADANIE DODATKOWE:

Tabela przedstawia dane dotyczące ludności województwa małopolskiego w 2012 r.

 

Na podstawie danych z tabeli oblicz:

 • Saldo migracji dla wsi i miast
 • Przyrost rzeczywisty dla miast i wsi
 • Liczbę ludności w miastach i na wsi na koniec 2012 r. oraz ogólną liczbę ludności województwa małopolskiego na koniec 2012 r.
 • Współczynnik przyrostu naturalnego i współczynnik przyrostu rzeczywistego w województwie małopolskim na koniec 2012 r.
 • Wskaźnik dynamiki zmian liczby ludności dla województwa małopolskiego

Proszę wypisać wzory i pełne obliczenia!

Proszę o rozwiązanie zadania  i przesłanie odpowiedzi na adres: mazewo@interia.pl

(do wtorku  do godziny 16.00)

 


 Tydzień IX  11 – 15 maja 2020 r.


 

11.05 -15.05.2020

Klasa: 1LOR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rzeźbotwórcza działalność rzek

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony:126-130

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 96-97

W zeszycie przedmiotowym :proszę rozwiązać zadania 1-3 ze strony 130 w podręczniku

Uczniowie o numerach w dzienniku od 14-24 odsyłają  zdjęcia rozwiązanych zadań w zeszycie przedmiotowym na adres mazewo@interia.pl do piątku do 16.00

 

Klasa: 1TIER,  1TLR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony:131-137

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 100 – 101

 

Poniższe zadania proszę przepisać do zeszytu i rozwiązać ,a następnie zdjęcia przesłać na adres mazewo@interia.pl do czwartku do godziny 15.00 ( przysyłają uczniowie z numerami parzystymi 2,4…)

ZADANIA DO ZESZYTU

 1. Podkreśl te elementy górskiej rzeźby polodowcowej, które są skutkiem działalności erozyjnej lodowca.

cyrk lodowcowy, dolina V-kształtna, morena boczna,
morena czołowa, dolina U -kształtna
,


 1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania:

Dolina, która została przekształcona przez lodowiec górski, to dolina U-kształtna / V-kształtna.

 1. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Wpisz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.
 2. a) Rynny podlodowcowe powstały w wyniku niszczącej działalności wód lodowcowych. ____
 3. b) Sandry to lekko faliste tereny, które powstały na dnie lądolodu. ____
 4. c) Dowodem na zlodowacenie obszaru Polski w przeszłości są wzgórza morenowe, na przykład w Suwalskim Parku Krajobrazowym. ____
 5. d) Obecnie lądolody znajdują się na Antarktydzie i na Grenlandii. ____
 6. 4. Wpisz obok każdej z podanych polodowcowych form terenu literę B (jeśli powstała ona w wyniku budującej działalności lądolodu lub wód lodowcowych) albo literę N (jeśli powstała w wyniku ich niszczącej działalności).
 7. a) Morena czołowa
 8. b) Głaz narzutowy
 9. c) Pradolina

 

Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

1.Współczesne konflikty zbrojne

We wtorek na swoją skrzynkę pocztową otrzymacie materiały do realizacji tematu

Klasa:1TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Oddziaływanie człowieka na środowisko

 

Proszę o zapoznanie się z treścią tematu w podręczniku strony 161-166 oraz rozwiązać w kartach pracy zadania: strona 108

 

Klasy : 1LOA, 1TL

Temat:

 1. Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strona 167-170 oraz rozwiązać zadania w kartach pracy strony:112-113

 

Klasy :  1WA

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Powtórzenie wiadomości: Relacje człowiek- środowisko

W ramach powtórzenia proszę przepisać i rozwiązać poniższe zadania:

 1. Podaj trzy społeczno-gospodarcze skutki globalnych zmian klimatu.

 

a)………………………………………………………………………………………..

b)……………………………………………………………………………………

c)………………………………………………………………………………………

 

 1. Wyjaśnij znaczenie terminu dziura ozonowa.
 2. Dopisz do wymienionych zjawisk skutki, które mogą one wywołać.

 

choroby układu oddechowego,
niszczenie budynków, wzrost zachorowań na nowotwory skóry

 

 1. Kwaśne opady: …………………………………………………………………………………………………
 2. Dziura ozonowa: ……………………………………………………………………………………
 3. Smog: …………………………………………………………………………………….
 4. Wymień trzy przykłady gazów cieplarnianych.

 • ………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………

 

5.Podkreśl nazwy czterech polskich parków narodowych będących jednocześnie rezerwatami biosfery UNESCO.  

Babiogórski PN, Biebrzański PN,

Bieszczadzki PN, Gorczański PN,

Kampinoski PN, Ojcowski PN,

Świętokrzyski PN, Tatrzański PN,

Woliński PN

 

Uwaga: w przyszłym tygodniu  sprawdzian z 5 działu  Relacje człowiek- środowisko

Sprawdzian otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową w dniu 20.05.2020 ,o godzinie zgodnej z planem lekcji (08.45). Proszę o przesłanie do 15.05.2020 na moja pocztę mazewo@interia.pl  następującą wiadomość:

Temat: kontakt

W wiadomości podajecie swoje imię ,nazwisko i klasę

 

Klasa: 2TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne oraz izostatyczne

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strona 216-219 oraz rozwiązać zadanie 35w kartach pracy strona 107

Klasa 2TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Prognozowanie pogody. Klimaty kuli ziemskiej

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strona 107-116 oraz rozwiązać zadania w kartach pracy strony: 76-78

Klasa 2TEL

Godzina wychowawcza:

1.Wzorce i autorytety: Stefan Żółkiewski

 

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Migracje
 2. Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności
 3. Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności

 

Proszę zapoznać się z treścią tematów w podręczniku Oblicza geografii 2

strony 47-66 oraz rozwiązać zadania  23- 24 oraz 29-48 w kartach pracy Oblicza geografii 2

do rozdziału: Ludność i urbanizacja

 


Tydzień VIII  04 – 08 maja 2020 r.


GEOGRAFIA 

Klasa: 1LOR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Procesy krasowe

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony: 118-125

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 92-94

Na stronie epodreczniki.pl proszę odbyć wirtualną wycieczkę po jaskini Raj.

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

 

Klasa: 1TIER,  1TLR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rzeźbotwórcza działalność rzek

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony:126-130

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 96-97

W zeszycie przedmiotowym :proszę rozwiązać zadania 1-3 ze strony 130 w podręczniku

 

Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Procesy integracji politycznej i gospodarczej na świecie – Unia Europejska

 

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

 

Klasy : 1LOA, 1TL, 1TI

Temat:

 1. Sprawdzian wiadomości: Globalne problemy

Sprawdzian otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową w dniu i godzinie zgodnej z planem lekcji. Osoby , które nie przesłały wiadomości  „KONTAKT” na moja pocztę mazewo@interia.pl, proszę o jak najszybsze odesłanie ( do 18.00 w poniedziałek 04.05.2020)

Temat: kontakt

W wiadomości podajecie swoje imię ,nazwisko i klasę

 

Klasy :  1WA

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Parki narodowe w Polsce

Podręcznik: strona 170,  karty pracy:  zadanie 5 strona 113

Praca domowa na ocenę:

Wybierz 3 największe i 3 najmniejsze parki narodowe w Polsce.

 1. Do którego z wybranych parków jest najdalej, a do którego najbliżej z Twojego miejsca zamieszkania?
 2. Które z wybranych parków znajdują się w górach, a które na nizinach?
 3. Jakie są symbole (logo) wybranych parków i co one oznaczają?
 4. Narysuj w zeszycie trzy symbole wybranych parków

 

Proszę o rozwiązanie zadań i przesłanie odpowiedzi na adres: mazewo@interia.pl

(do czwartku 07.05.2020 do godziny 15.00)

 

Klasa: 2TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Plutonizm i wulkanizm

 

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strony: 210-215 oraz rozwiązać zadania  31-36 w kartach pracy strony:106-108

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

 

Klasa 2TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Masy powietrza i fronty atmosferyczne

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strony: 103-105 oraz rozwiązać zadanie  25 w kartach pracy strona 73

W zeszycie przedmiotowym proszę o schematyczne rysunki frontu ciepłego, zimnego i zokludowanego.

W piątek 08.05.2020 na skrzynkę pocztową otrzymacie kartkówkę (zakres treści: od składu i budowy atmosfery do wilgotności powietrza i opadów)

Klasa 2TEL

Godzina wychowawcza:

 1. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem.

 

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

 

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Model przejścia demograficznego
 2. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw
 3. Rozmieszczenie ludności na świecie

 

Proszę zapoznać się z treścią tematów w podręczniku Oblicza geografii 2

strony 32-46 oraz rozwiązać zadania  9- 22 oraz 26-28 w kartach pracy Oblicza geografii 2

do rozdziału: Ludność i urbanizacja


Tydzień VII  27- 30 kwietnia 2020 r.


GEOGRAFIA 

Klasa: 1TIER,  1TLR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Procesy krasowe

Podręcznik : proszę zapoznać się z tematem strony: 118-125

Zeszyt ćwiczeń: proszę rozwiązać zadania strony: 92-94

Na stronie epodreczniki.pl proszę odbyć wirtualną wycieczkę po jaskini Raj.

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

 

Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Podział polityczny świata

 

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

 

Klasy : 1LOA, 1TL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Oddziaływanie człowieka na środowisko

 

Proszę o zapoznanie się z treścią tematu w podręczniku strony 161-166 oraz rozwiązać w kartach pracy zadania: strona 108

Uwaga: w przyszłym tygodniu klasy: 1LOA, 1 TI, 1 TL będą pisać sprawdzian z działu Globalne problemy. Sprawdzian otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową w dniu i godzinie zgodnej z planem lekcji. Proszę o przesłanie do 30.04.2020 na moja pocztę mazewo@interia.pl  następującą wiadomość:

Temat: kontakt

W wiadomości podajecie swoje imię ,nazwisko i klasę

 

Klasy :  1WA

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strona 167-170 oraz rozwiązać zadania w kartach pracy strony:112-113

 

Klasa: 2TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Deformacje tektoniczne

 

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku strony: 206-209 oraz rozwiązać zadania  25-30 w kartach pracy strony:104-105

Proszę o odesłanie fotografii tych stron na adres mazewo@interia.pl do 30 kwietnia

 

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Mierniki poziomu rozwoju krajów
 2. Liczba ludności świata i jej zmiany

 

Proszę zapoznać się z treścią tematu w podręczniku Oblicza geografii 2

strony 12-31 oraz rozwiązać zadania  1-8 w kartach pracy Oblicza geografii 2

do rozdziału: Ludność i urbanizacja

Proszę o odesłanie fotografii tych zadań na adres mazewo@interia.pl do 30 kwietnia

 

Klasa 2TEL

Godzina wychowawcza:

 1. Mobilny pracownik- metody i zasady poszukiwania pracy

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

Do 3 maja odsyłacie  na moją pocztę  mazewo@interia.pl swoje próbne CV

Dodatkowo proszę o zapoznanie się z materiałami znajdującymi się w zakładce: Doradztwo zawodowe

na stronie szkoły

 


Tydzień VI  20 – 24 kwietnia 2020 r.


GEOGRAFIA : Pani  Mariola Górska    

20.04 -24.04.2020

Klasa: 1TIER, 1LOR, 1TLR

Temat:

1.Sprawdzian wiadomości: litosfera, procesy wewnętrzne

Proszę o rozwiązanie zadań i przesłanie odpowiedzi na adres: mazewo@interia.pl

(do środy 22.04.2020 do godziny 15.00)

SPRAWDZIAN: LITOSFERA, PROCESY WEWNĘTRZNE

 1. Co to jest litosfera?
 2. Jakie są główne warstwy budujące wnętrze Ziemi?
 3. Jakie typy skał wyróżnia się ze względu na ich genezę?
 4. Co to są minerały skałotwórcze? Podaj 3 przykłady.
 5. Jakie procesy kształtujące litosferę zalicza się do procesów wewnętrznych?
 6. Co to jest subdukcja?
 7. Jak powstają grzbiety śródoceaniczne?
 8. Czym się różni lawa od magmy?
 9. W jakich jednostkach najczęściej określa się wielkość trzęsień ziemi?
 10. Podaj genezę następujących skał:

Przykład: piasek– skała osadowa, okruchowa ,luźna

Granit:

Marmur:

Sól kamienna:

Bazalt:

Piaskowiec:

Żwir:

Wapień:

Węgiel brunatny:

Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Sprawdzian wiadomości: litosfera i biosfera

Na Waszą pocztę otrzymacie w dniu 22.04.2020 (środa) test, którego rozwiązanie odeślecie do godziny 15.00 tego samego dnia, na mój adres : mazewo@interia.pl .

 

Klasy : 1LOA,  1TI, 1TL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Powtórzenie wiadomości: globalne problemy

Proszę o rozwiązanie w kartach pracy zadań powtórzeniowych strona 104.

Klasy :  1WA

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Oddziaływanie człowieka na środowisko

 

Proszę o rozwiązanie w kartach pracy zadań do tematu strona 108

Klasa: 2TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Ruchy górotwórcze

Klasa 2TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Powtórzenie wiadomości: Gleby. Biosfera

Materiał z podręcznika Oblicza geografii 2

 1. Klasyfikacja państw świata
 2. Zmiany na mapie politycznej świata

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

Klasa : 3LOB

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Zmiany w przemyśle Polski- powtórzenie
 2. Źródła energii w Polsce- powtórzenie
 3. Rozwój transportu lądowego w Polsce- powtórzenie

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

Klasa :  4TE

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rozwój transportu lądowego w Polsce- powtórzenie
 2. Rozwój transportu powietrznego i wodnego w Polsce- powtórzenie
 3. Turystyczne walory Polski- powtórzenie
 4. Ochrona środowiska w Polsce- powtórzenie

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

Klasa 4TL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Turystyczne walory Polski- powtórzenie
 2. Ochrona środowiska w Polsce- powtórzenie
 3. Geograficzne regiony Polski – powtórzenie
 4. Geograficzne regiony Polski – powtórzenie
 5. Geograficzne regiony Polski – powtórzenie

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

Godzina wychowawcza

Klasa 2TEL

 1. Jak rozumiesz myśl Jana Pawła II:

„Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą”.


Tydzień V 15-17 kwietnia 2020 r.


GEOGRAFIA 

 

Klasa: 1TIER

20.04.2020 Proszę przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu: litosfera, procesy wewnętrzne. O formie sprawdzenia wiedzy poinformuję Was pod koniec tygodnia.

Klasy: 1LOR, 1TLR

 1. Powtórzenie wiadomości: litosfera, procesy wewnętrzne

+ zadania z kart pracy strony 88-91

Uczniowie klasy 1TLR o numerach:2,4, 5,6,7, 8, 9, 11, 12, 15,16,18,20,21,22,24, przesyłają fotografie tych stron z kart pracy na adres: mazewo@interia.pl (do 17 kwietnia)

Uczniowie klasy 1LOR o numerach:2,3, 6,7, 8, 9,10, 11, 12,13,14, 16,17,18,19,20,21,22,23 przesyłają fotografie tych stron z kart pracy na adres: mazewo@interia.pl (do 17 kwietnia)

 Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Powtórzenie wiadomości: litosfera i biosfera

Proszę w zeszycie przedmiotowym odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Co to jest stopień geotermiczny?
 2. Podaj genezę (sposób powstawania) następujących skał:
 • Granit
 • Bazalt
 • Marmur
 • Piaskowiec
 • Węgiel kamienny
 1. Wymień formy krasu powierzchniowego i podziemnego
 2. Co to jest gleba?
 3. Porównaj step i sawannę. Podaj podobieństwa i różnice.
 4. Na podstawie podziału Kondrackiego na regiony fizycznogeograficzne Polski określ, w którym regionie mieszkasz.
 5. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce

Zakres materiału podręcznik od strony 104 do197 z pominięciem stron 179-191.

 

Sprawdzian wiadomości: 22. 04.2020

Klasy : 1LOA,  1TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Konflikty zbrojne. Terroryzm

+ zadania z kart pracy strony 100-101

Klasy :  1WA

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Powtórzenie wiadomości: globalne problemy

 

Proszę o rozwiązanie w kartach pracy zadań powtórzeniowych strona 104.

Uczniowie klasy 1WA  przesyłają fotografie tych stron z kart pracy na adres: mazewo@interia.pl (do 17 kwietnia)

Klasa 2TEL

Tematy do samodzielnej pracy

 1. Rodzaje wiatrów lokalnych

Proszę o scharakteryzowanie w zeszycie fenu, bryzy i bory. Bardzo proszę o wykonanie schematycznych rysunków do notatki.

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rozwiązywanie przykładowego arkusza maturalnego

Proszę o rozwiązanie arkusza maturalnego na końcu kart pracy

Klasa : 3LOB

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Chów i hodowla zwierząt w Polsce- powtórzenie
 2. Rozmieszczenie upraw na terenie Polski-powtórzenie

 

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

 

Klasa :  4TE

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Chów i hodowla zwierząt w Polsce- powtórzenie
 2. Rozmieszczenie upraw na terenie Polski-powtórzenie
 3. Zmiany w przemyśle Polski- powtórzenie
 4. Źródła energii w Polsce- powtórzenie

 

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl

  

Klasa 4TL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rozwój transportu lądowego w Polsce- powtórzenie
 2. Rozwój transportu powietrznego i wodnego w Polsce- powtórzenie

 

Materiały udostępnione na stronie e.podreczniki.pl


Tydzień IV 06-08 kwietnia 2020 r.


GEOGRAFIA pani M.G.   

06-08.04.2020

Klasa: 1TIER

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Powtórzenie wiadomości: litosfera, procesy wewnętrzne

+ zadania z kart pracy strony 88-91

Uczniowie o numerach:1, 5, 8, 9, 10, 13, 24,28,29 przesyłają fotografie tych stron z kart pracy na adres: mazewo@interia.pl (do 8 kwietnia)

Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Ochrona przyrody w Polsce

Podręcznik strony 192  – 199 + zadania 1,2,3,4, ćwiczenia strony 91-92

Praca domowa do przesłania na adres : mazewo@interia.pl do 8 kwietnia

Zadanie 4 podręcznik strona 199 (poproszę o zdjęcia z zeszytu)

 

Klasy :  1TL, 1WA

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Konflikty zbrojne. Terroryzm

+ zadania z kart pracy strony 100-101

 

Klasa 2TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Tektonika płyt litosfery

 

Proszę  zapoznać się z materiałem udostępnionym Wam na stronie epodreczniki.pl

Wykonajcie zadania znajdujące się na końcu tego materiału. Dodatkowo polecenia 1,2,3 proszę wykonać w zeszycie.

 

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Świat zwierząt
 2. Strefy krajobrazowe na Ziemi

 

Do tematów 1-2 proszę wykonać zadania  11- 17 karty pracy rozdział: Gleby. Biosfera

 

Klasy : 3LOB, 4TE

 1. Próbny egzamin maturalny z geografii

 

Klasa 4TL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Chów i hodowla zwierząt w Polsce- powtórzenie
 2. Rozmieszczenie upraw na terenie Polski-powtórzenie
 3. Zmiany w przemyśle Polski- powtórzenie
 4. Źródła energii w Polsce- powtórzenie

Materiały udostępnione na stronie epodreczniki.pl

 

Maturzyści z geografii:

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm

Odpowiednie zadania zostały Wam udostępnione na stronie epodreczniki.pl

Klasa 2TEL

Godzina wychowawcza:

Obrzędy i tradycje wielkanocne

 


Tydzień III 30 marca  – 03 kwietnia 2020 r.


Geografia Pani M.G.

Klasy: 1LOR, 1TLR, 1TIER

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia Ziemi

+ zadania z kart pracy strony 84-85

Wyjaśnij w zeszycie:

 • czym jest Ognisty Pierścień Pacyfiku?
 • co odróżnia intruzje zgodne od intruzji niezgodnych?
 • czym jest hipocentrum?

Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Regiony fizycznogeograficzne Polski

Podręcznik strony 164  – 173 + zadania 1,2,3,4, ćwiczenia strony 77-80

Klasy : 1LOA, 1TL, 1TI, 1WA

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.

+ zadania z kart pracy strony 96-97

Klasa 2TEL

Tematy do samodzielnej pracy

 1. Globalna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i monsuny

W zeszycie przedmiotowym proszę wykonać notatkę opisującą krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej

Klasa 2TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Kronika dziejów Ziemi

Zadanie do wykonania w zeszycie:

 • Ustal w jakich erach i okresach geologicznych wystąpiły orogenezy: kaledońska, hercyńska i alpejska
 • Ustal kiedy powstały olbrzymie pokłady węgla kamiennego
 • Przyporządkuj następujące skamieniałości do odpowiednich okresów geologicznych: trylobity, belemity, amonity
 • Ustal kiedy pojawiły się na Ziemi pierwsze dinozaury

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Powstawanie gleb
 2. Typy genetyczne gleb
 3. Świat roślin

Do tematów 1-2 proszę wykonać zadania  1- 5 karty pracy rozdział: Gleby. Biosfera

Do tematu 3 zadania 6- 13 z tego samego rozdziału

Klasy : 3LOB, 4TL, 4TE

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski- powtórzenie

Karta pracy zostanie wysłana pocztą elektroniczną

Maturzyści z geografii:

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Zmiany na mapie politycznej świata

Obowiązuje Was znajomość położenia państw na mapie politycznej + stolice państw


Tydzień I i II 16-27 marca 2020 r.


GEOGRAFIA

Klasy: 1LOR, 1TLR, 1TIER

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Budowa wnętrza Ziemi. Skały

Podręcznik  strona 96 + zadania 1,2,3 karty pracy strona 76

 1. Tektonika płyt litosfery

Podręcznik strona 102 + zadania 1,2,3,4 karty pracy strona 80

Film 1: https://www.youtube.com/watch?v=z85CMAOlLgM

Film 2: https://www.youtube.com/watch?v=4-dI2aJixu4

Klasa 1WR

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Typy genetyczne gleb w Polsce i ich rozmieszczenie

Podręcznik strony 146-152 + zadania 1,2,3,4,5 ćwiczenia strony 71-73

 1. Strefowość roślinna na Ziemi

Podręcznik strony 153-162 + zadania 1,2,3,4 ćwiczenia strony 74 – 76

Klasy : 1LOA, 1TL, 1TI, 1WA

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Wyżywienie na świecie

+ zadania z karty pracy

 1.  Globalizacja. Przyczyny i skutki

+ zadania z karty pracy

Film 1: https://www.youtube.com/watch?v=CGxx42raumM

Klasa 2TEL

Tematy do samodzielnej pracy

 1. Skład i budowa atmosfery
 2. Obieg ciepła
 3. Czynniki kształtujące rozkład temperatury
 4. Ruchy powietrza atmosferycznego

+ zadania z kart pracy z rozdziału Atmosfera od 1 do 7

Klasa 2TI

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Minerały i skały
 2. Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi

+ zadania 1,2,3,4,5,6,7, z kart pracy  z rozdziału  Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne.

Klasa 3TEL

Tematy do samodzielnej pracy:

 1. Rzeźbotwórcza działalność rzek
 2. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich
 3. Rzeźbotwórcza działalność lądolodów i wód polodowcowych
 4. Rzeźbotwórcza działalność morza
 5. Typy wybrzeży morskich

Do tematów 1-4 należy kontynuować tabelę w zeszycie + zadania w kartach pracy z rozdziału Procesy egzogeniczne

Klasy : 3LOB, 4TL, 4TE

Proszę opracować (klasa 4 TL) lub powtórzyć (klasa 3LOB i 4TE) tematy od rozdziału Polska w świecie do końca podręcznika i uzupełnić zadania w kartach pracy do końca.

Maturzyści z geografii:

Proszę rozwiązać wszystkie zadania z naszych ćwiczeń do fakultetów oraz powtórzyć materiał z działów: atmosfera, hydrosfera, litosfera, biosfera i pedosfera.